Aan de slag met SVA: inkijkje in Purmerend

Sommige scholen werken al jaren met SVA. Andere zitten nog in de startfase. Dat geldt bijvoorbeeld voor het praktijkonderwijs van SG W.J. Bladergroen. In gesprek met teamleider Michael Meerhoff.

Eerst iets over de organisatie. SG W.J. Bladergroen maakt deel uit van de Purmerendse ScholenGroep en is in samenspraak met het samenwerkingsverband Waterland opgericht. De schoolgemeenschap is er speciaal voor leerlingen in de regio Waterland die (soms tijdelijk) extra ondersteuning en begeleiding nodig hebben. Het praktijkonderwijs van SG W.J. Bladergroen telt een kleine 200 leerlingen, afkomstig uit Purmerend, Waterland en Beemster.

Aanbod aan leerlingen

Sinds een jaar is Michael Meerhoff teamleider van de afdeling praktijkonderwijs. Hoe kwam zijn school SVA op het spoor? “In ons regio-overleg met collega-scholen hebben we het over belangrijke vraagstukken zoals de inrichting van het curriculum en het aanbod dat je aan leerlingen aanbiedt. In dat verband kwam SVA ter sprake en hebben we contact gezocht. We waren op zoek naar aanvullende mogelijkheden om leerlingen te certificeren in verschillende branches, zodat hun kansen op een baan vergroot worden. SVA zorgt ervoor dat leerlingen bepaalde werkprocessen goed in hun vingers krijgen en met het behalen van certificaten kunnen ze dat aantonen.”

SVA als schakel

De ambitie van de school: zoveel mogelijk kansen creëren voor leerlingen voor een baan of een vervolgopleiding. SVA vormt daarin een belangrijke schakel, vertelt Michael. Op dit moment is het team bezig SVA te implementeren in het aanbod. Eerder volgde Michael samen met verschillende teamleden de cursus ‘Aan de slag met SVA’. De deelnemers werden hierin wegwijs gemaakt in het werken met certificeringsboeken, de proeven van vaardigheid en het proces van examinering. Michael: “In de derde klas gaan we starten met SVA1-trajecten Werken in de schoonmaak en Werken in de keuken. Ook gaan we aan de slag met Werken in het groen. We hebben in overleg met de leerlingen nu in kaart gebracht welke richtingen ze gaan volgen. De collega’s zijn momenteel bezig met het afstemmen van de lesinhouden op de SVA-programma’s.”

Rekenniveau als obstakel

SG WJ Bladergroen heeft een eigen MBO-1 opleiding binnen de deuren. De entree-opleiding is drempelloos voor leerlingen die door willen leren. Michael constateert echter dat met name het rekenniveau een obstakel is voor leerlingen die de stap willen zetten naar vervolgonderwijs. “Het 2F-niveau is niet voor alle leerlingen haalbaar, terwijl ze wél de praktische vaardigheden hebben. Maar ze bijten hun tanden stuk op het rekendeel. Daarom kijken we heel zorgvuldig wat is een passende stap voor de leerling en wat is bestendig? We zitten hier in een regio waar veel werk is in allerlei sectoren: zorg, techniek, detailhandel, groen en horeca. Vooral de match bedrijf-leerling is super belangrijk. Daarom hebben we ons stageteam flink opgetuigd met specialisten. Ze kijken heel goed: welke stageplaats past bij welke leerling? Maar ook: hoe kun je de kans vergroten op een baan of een goede vervolgopleiding. Echt maatwerk dus.”

Pedagogische kwaliteiten

Michael, van oorsprong gymleraar, werkt zelf nu 9 jaar op SG WJ Bladergroen. Enthousiasme klinkt door in de plannen die hij met het team ontvouwt om nog meer het verschil te kunnen maken voor de kinderen. Daarbij zijn de pedagogische kwaliteiten van de teamleden een belangrijk goed, merkt Michael op. “Door verbinding te maken en het vertrouwen te krijgen van kinderen, kunnen we onze leerlingen succeservaringen laten beleven zoals in de toekomst met het behalen van SVA-certificaten. Vergeet niet dat ze op de basisschool soms negatieve ervaringen hebben meegemaakt.  Het doet iets met een kind als je ervaart dat je bij de zwakste leerlingen van de klas hoort. Daarom is het ook zo belangrijk om als team continu te blijven zoeken naar mogelijkheden. Dat is ook waarom we als team de ambitie hebben komend schooljaar de eerste stappen te zetten naar SVA2-certificeringen bij de oudere leerlingen.”