Justin

Gezocht: nieuwe examinatoren en docentopleiders

Door de toename van het aantal examens zoeken wij nieuwe examinatoren, m.n. vakmensen met ervaring in het PrO en VSO. Ook zoeken wij docentopleiders die docententrainingen kunnen verzorgen.

Lees meer

Je moet als examinator gevoel hebben voor deze jongeren

Frans Janson is ongeveer 10 jaar actief als examinator voor SVA. Hij examineerde in de afgelopen periode 195 leerlingen. Ik moet als onafhankelijke examinator beoordelen: ‘Zit het erin?’

Lees meer

“Arbeidstoeleiding is hier corebusiness”

Praktijkschool Breda werkt reeds 15 jaar met de programma’s van SVA. In gesprek met Stef Coolen, afdelingsleider Zorg & Welzijn en afdelingsleider Arbeidsmarktbekwaam.

Lees meer