Belangrijk nieuws: Coronavirus en SVA-examens

Zondag 15 maart zijn nieuwe ingrijpende maatregelen genomen om de uitbraak van het coronavirus in te dammen. Deze maatregelen raken ook de scholen en daarmee de planning en uitvoering van de SVA1 en SVA2 examens.

In verband met de examinering hebben we de volgende besluiten genomen en scenario’s ontwikkeld. Leidende principes hierbij zijn de zorg voor de gezondheid van alle personen die bij de examens betrokken zijn én het borgen van de examens.  

  • In de periode tot 6 april worden geen SVA-examens afgenomen. Voor de in die periode ingeplande examens gaan we in contact met de betrokken scholen oplossingen zoeken. Het SVA examenbureau zal hierover contact met u opnemen. We houden daarbij de ontwikkelingen en richtlijnen nauwlettend in de gaten om alternatieve examenmomenten te bepalen.
  • Mocht u binnen de richtlijnen van het RIVM en overheid mogelijkheden zien om het examen in de periode t/m 6 april toch door te laten gaan, neemt u dan contact op met het examenbureau sva@kpcgroep.nl. Dan zoeken we in overleg met u en de examinatoren naar een passende oplossing.
  • Het is en blijft gewoon mogelijk aanvragen in te dienen voor examens met een datum na 6 april. Gebruikt u daarvoor zoals gebruikelijk het examenportal.

U kunt ervan verzekerd zijn dat we ons tot het uiterste inspannen om de SVA-examens in goed overleg met u in goede banen te leiden. Graag denken we waar nodig met u na over alternatieve data en oplossingen. We doen ons best om eventuele vertragingen en uitval zoveel mogelijk te beperken en houden u uiteraard op de hoogte.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.  

Heeft u vragen naar aanleiding van deze mail? Neem dan contact op met het examenbureau sva@kpcgroep.nl.