Carolus de Jong: SVA-examinator vol passie voor techniek

Hij laat er geen misverstanden over bestaan: de jongeren in het praktijkonderwijs en vso hebben zo veel meer in hun mars dan de buitenwereld soms nog denkt. Als examinator voor SVA merkt Carolus de Jong dit elke keer opnieuw. “Of het nu gaat om een examen voor SVA1 of SVA2; je ziet dat ze zoveel geleerd hebben en zo zijn gegroeid. Dat is prachtig om te zien.”

Als docent techniek is Carolus verbonden aan praktijkschool de Noordhoek in Gorinchem. Maar hij is veel meer dan dat. Behalve examinator voor SVA (metaalbewerking, fietstechniek en autotechniek) is hij óók ontwikkelaar van lesmethodes voor de technische vakken in het praktijkonderwijs en vso. Samen met Maarten van Rijswijk adviseert en ondersteunt hij diverse scholen bij het implementeren van leerlijnen techniek. Ook maken Carolus en Maarten deel uit van het ontwikkelteam Pro-VSO voor techniek, een initiatief van het Consortium vmbo-mbo. Doel: een ‘boost’ geven aan het onderwijs in de technische vakken door landelijke kennisdeling.

Leerlingen vakvaardig maken

Carolus: “Ik zie dat scholen techniek steeds meer omarmen en hun leerlingen meer willen bieden door het aanbod te vergroten. SVA kan daar met zijn certificerende trajecten veel in betekenen. Het zorgt voor structuur en duidelijkheid en leerlingen en helpt leerlingen systematisch bij het vergroten van hun praktische vaardigheden. Neem bijvoorbeeld metaalbewerking. Het leren buigen leer je door dit heel veel te herhalen. Met SVA kun je leerlingen vakvaardig maken en dan blijkt dat deze jongeren zoveel meer in mars hebben.”

Examens in april

Nu al kijkt Carolus uit naar de examens die hij in april voor SVA  gaat afnemen. “Het is ook meteen een  mooie gelegenheid om docenten te spreken en tips te geven. Ik doe dat graag. Welke tekeningen gebruik je in de lessen? Hoe heb je autotechniek opgezet? Mooi die interactie die dan ontstaat.”

Binnen zijn eigen school begeleidt Carolus leerlingen naar de SVA-examens. “Het afgelopen schooljaar heb ik vier jongeren begeleid naar SVA 2. Ik ben geen stagebegeleider maar spreek natuurlijk wel bedrijven en zie hun enthousiasme om mee te werken aan stages. Elk gesprek is een kans om misvattingen over het praktijkonderwijs, die er helaas nog soms zijn, weg te werken. Maar als je ziet bij welke bedrijven deze jongeren stagelopen, waar ze werken of naar welke vervolgopleidingen ze uitstromen; ja, dan ben óók ik trots. Dat is toch fantastisch om daaraan mee te kunnen werken.” 

Reacties of vragen voor Carolus: stuur een mail naar carolusdejong@gmail.com