Nieuws

Wilt u op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen en het actuele aanbod van SVA, meldt u dan aan voor onze nieuwsbrief.

‘Bazen Verbazen’ door middel van cultuureducatie

Tijdens de inspiratiemiddag ‘werken aan arbeidstoeleiding’ op woensdag 27 november is ‘Bazen Verbazen door middel van cultuureducatie’ één van de thema’s waarover een workshop verzorgd zal worden. Hier lees je meer over het project 'Bazen Verbazen'.

Lees meer

Werken aan arbeidstoeleiding: leren door collega-scholen

Arbeidstoeleiding: een thema dat een hoge prioriteit heeft in het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs. Lees hier alles over deze middag.

Lees meer

Krachtenbundeling Edu Alert en KPC Groep

De onderwijsbureaus Edu Alert en KPC Groep gaan de krachten bundelen bij de ondersteuning aan het VSO, het praktijkonderwijs, ISK's en leerwerkbedrijven. Net als KPC Groep maakt nu ook Edu Alert per 1 september deel uit van de LB Groep.

Lees meer

SVA wijzigingen schooljaar 2019-2020

Voor het schooljaar 2019 - 2020 zijn er een aantal inhoudelijke wijzigingen binnen de SVA trajecten. Zo zijn er enkele nieuwe trajecten waar u mee aan de slag kunt en zijn er proeven van vaardigheid toegevoegd aan bestaande trajecten.

Lees meer

Interview Jan Ruigrok: de school als veilige basis

Jan Ruigrok traint, coacht, adviseert en begeleidt scholen op het vlak van pedagogisch klimaat, sociale veiligheid en het leren van conflicten. Een gesprek over ‘de prins en de kikker’, anti-pest protocollen en de kunst van echt luisteren.

Lees meer

In Memoriam Theo Winnubst

Op 18 juli jl. bereikte ons het intens droevige nieuws van het overlijden van Theo Winnubst.

Lees meer

Eerste SVA-examen ‘Werken in de bakkerij’

Aan het einde van dit schooljaar heeft het eerste SVA1 examen 'werken in de bakkerij' plaatsgevonden. Zes leerlingen gingen onder andere aan de slag met het maken van degen, broden, koekjes en gebak.

Lees meer

Save-the-date: Inspiratiemiddag 27 november

Op woensdagmiddag 27 november a.s. organiseert KPC Groep / SVA op Praktijkschool Breda een inspiratiemiddag over arbeidstoeleiding. Tijdens deze middag geven we een podium aan inspirerende projecten en creatieve initiatieven. Je krijgt alle gelegenheid tot kennisdeling en netwerken.

Lees meer

SVA en inburgering

Op het Koning Willem 1 College vindt momenteel een bijzondere pilot rondom SVA 2 examens plaats: Talentontwikkeling voor nieuwkomers. Inmiddels heeft de eerste cursist zijn SVA 2-certificaat 'werken in de metaal' behaald.

Lees meer

Formatief toetsen en betekenisvoller leren

Toetsen en beoordelen vervullen een belangrijke rol in het onderwijs. In deze whitepaper staat Pieter Jan Hiemstra stil bij het dilemma rond toetsen dat docenten in de praktijk van alledag ervaren. Hij gaat daarna in op de breed gevoelde behoefte van docenten en leerlingen om leren betekenisvoller te maken.

Lees meer