Nieuws

Wilt u op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen en het actuele aanbod van SVA, meldt u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Ook zorgorganisatie kiest voor SVA

Naast scholen voor PrO en vso ontdekken ook andere organisaties de betekenis van SVA in het kader van arbeidsoriëntatie en -toeleiding. Een voorbeeld hiervan is Philadelphia. In de afgelopen periode heeft een aantal cliënten uit de regio Noord Nederland examen gedaan in verschillende SVA1- en SVA2-trajecten en een certificaat behaald.

Lees meer

Kick-off kenniskring: techniek in de praktijk

Het Consortium Beroepsonderwijs / Platform vmbo Techniek nodigt alle technische docenten, TOA’s, praktijkinstructeurs, coördinatoren en teamleiders van PRO – VSO scholen uit om tijdens een interactief programma te praten over samenwerking, elkaar te inspireren en praktijkvoorbeelden uit te wisselen.

Lees meer

Geslaagde inspiratiemiddag over arbeidstoeleiding

Op woensdag 27 november jl. vond bij Curio Praktijkschool in Breda de inspiratiemiddag 'Werken aan arbeidstoeleiding' plaats. Het merendeel van de reacties maakt duidelijk dat het een inspirerende en interessante bijeenkomst was.

Lees meer

Veilig werken kun je leren

Tijdens de inspiratiemiddag ‘werken aan arbeidstoeleiding’ op woensdag 27 november is ‘veilig werken kun je leren’ één van de thema’s waarover een inspiratiesessie verzorgd zal worden. Deze inspiratiesessie wordt verzorgd door Luuk Oosting, projectmanager Start Werk & Blijf Veilig.

Lees meer

‘Bazen Verbazen’ door middel van cultuureducatie

Tijdens de inspiratiemiddag ‘werken aan arbeidstoeleiding’ op woensdag 27 november is ‘Bazen Verbazen door middel van cultuureducatie’ één van de thema’s waarover een workshop verzorgd zal worden. Hier lees je meer over het project 'Bazen Verbazen'.

Lees meer

Werken aan arbeidstoeleiding: leren door collega-scholen

Arbeidstoeleiding: een thema dat een hoge prioriteit heeft in het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs. Lees hier alles over deze middag.

Lees meer

Krachtenbundeling Edu Alert en KPC Groep

De onderwijsbureaus Edu Alert en KPC Groep gaan de krachten bundelen bij de ondersteuning aan het VSO, het praktijkonderwijs, ISK's en leerwerkbedrijven. Net als KPC Groep maakt nu ook Edu Alert per 1 september deel uit van de LB Groep.

Lees meer

SVA wijzigingen schooljaar 2019-2020

Voor het schooljaar 2019 - 2020 zijn er een aantal inhoudelijke wijzigingen binnen de SVA trajecten. Zo zijn er enkele nieuwe trajecten waar u mee aan de slag kunt en zijn er proeven van vaardigheid toegevoegd aan bestaande trajecten.

Lees meer

Interview Jan Ruigrok: de school als veilige basis

Jan Ruigrok traint, coacht, adviseert en begeleidt scholen op het vlak van pedagogisch klimaat, sociale veiligheid en het leren van conflicten. Een gesprek over ‘de prins en de kikker’, anti-pest protocollen en de kunst van echt luisteren.

Lees meer

In Memoriam Theo Winnubst

Op 18 juli jl. bereikte ons het intens droevige nieuws van het overlijden van Theo Winnubst.

Lees meer