De coronatijd leidt óók tot mooie dingen

‘Vanaf dag 1 houd ik de leerlingen hier voor: Er kan heel veel, als je maar wilt!’ Ik probeer daarop te sturen en dan zie ik heel vaak dat een leerling een tandje erbij zet. Brenda Schot is leraar economie op praktijkschool De Sprong, locatie Zwijndrecht. Maar ze is meer dan dat. Ook begeleidt Brenda leerlingen bij het certificerende traject Werken in de Winkel (SVA1).

Daarbij geeft ze blijk van een flinke scheut ondernemerschap en improvisatietalent, zo komt uit het gesprek met haar naar voren. Drie ochtenden in de week kunnen haar leerlingen levensecht proeven aan de winkelpraktijk bij ‘Opnieuw & Co’ op een locatie van deze kringlooporganisatie met diverse filialen in de Drechtsteden.

Met succes zette Brenda de samenwerking op met deze organisatie en creëerde ze voor haar school een zogeheten LOL-plek (Leren Op Locatie). Brenda: ‘Het voelt een beetje als mijn kindje.’  In het filiaal van ‘Opnieuw & Co’ Zwijndrecht, zijn allerlei hoeken ingericht met producten die wachten op een tweede leven (boeken, cd’s, kleding, meubels, huisraad etc.).  Leerlingen werken samen met de eigen medewerkers van ‘Opnieuw & Co’ en vervullen allerlei opdrachten om vakvaardigheden en werknemersvaardigheden te ontwikkelen. Door de verscheidenheid aan producthoeken binnen het filiaal, wordt het nooit saai en vinden leerlingen steeds opnieuw uitdagingen.

Corona

De coronatijd dreigde roet in het eten te gooien, maar Brenda bleek niet voor een gat te vangen. ‘In oktober kwamen er nieuwe coronamaatregelen en konden we niet meer terecht bij ‘Opnieuw & Co’. Het werd te druk met zoveel mensen bij elkaar. Wat gaan we dan doen op die drie ochtenden?  Dat was natuurlijk de vraag. We hebben toen hier op school een lokaal omgebouwd tot winkel en zijn toen in halve groepen gaan werken.’

Het is waar: de pandemie maakt de dingen niet altijd makkelijk. Maar dat is niet het enige verhaal dat verteld moet worden, stelt Brenda. Zonder aarzeling stelt ze vast dat ‘de coronatijd ook heel waardevol is geweest’. ‘Het beeldbellen en het werken met Teams heeft zeker ook pluspunten. In de tijd vóór corona sprak je leerlingen vaak in de setting van een volle klas. Niet elke leerling durft zich dan te laten horen. Toen op 15 maart vorig jaar de scholen dicht moesten, moest elke leerling zich om 9.00 uur persoonlijk melden via Teams en was er dagelijks individueel contact. Op hun eigen niveau kregen ze taken. Je kreeg hierdoor een diepgaander beeld van de leerling. Het waren vaak mooie gesprekken zonder de haast die je normaal hebt op school. Ook de gesprekken met ouders zijn dieper gegaan dan normaal. Je leert elkaar op een heel andere manier kennen. Dat geldt ook voor het contact met collega’s onder elkaar.’

Gebruik van humor

Terug naar SVA. In juni of juli gaan leerlingen die Brenda όf haar collega opleidt, op voor het SVA1-examen Werken in de winkel. ‘Het is natuurlijk heel spannend voor ze. Daarom probeer ik de spanning vooraf ook wat weg te nemen met wat humor. Het is ongelooflijk belangrijk dat onze leerlingen certificaten kunnen behalen. Op de eerste dag dat ze hier op school komen, hoor ik ze vaak zeggen: ‘Ik kan het niet, ik ben dom’. Dat lage zelfbeeld, dat is het eerste wat ik probeer de kop in te drukken. Vanaf de eerste les houd ik ze voor: jullie zijn misschien iets minder goed in rekenen, spelling en lezen, maar onze ervaring is dat jullie heel veel kwaliteiten hebben op praktisch gebied en sociale vaardigheden. Ik houd ze dan ook voor dat 90% van de leerlingen hier van school gaat met een baan.’

Aandacht geven

Op De Sprong kunnen leerlingen vanaf het derde jaar certificeringtrajecten volgen en werken op LOL-plekken in de volgende richtingen: horeca, zorg en welzijn, techniek, economie en groen. Brenda, die eerder werkzaam was op een sbo-school, die net als de Sprong valt onder het onderwijsbestuur SPON, is enthousiast over de samenwerking tussen leraren, stagebegeleiders en stagebureau. ‘We willen leerlingen stimuleren zoveel mogelijk certificaten te behalen. Er kan hier heel veel. En we voegen ook nieuwe vakken en modules toe. Mogelijk kan de certificeerroute Werken aan de ontvangstbalie een nieuw onderdeel worden wat we kunnen aanbieden op De Sprong.

Desgevraagd typeert Brenda zichzelf als een docent die in haar benadering van leerlingen niet streng is. ‘Met stroop bereik je meer dan met azijn. Vanuit die visie en levenshouding werk ik.’ De sleutelfactor waar het in haar ogen om gaat, is ‘aandacht’. ‘Aandacht voor het individu, maar ook aandacht voor de route die een puber gaat bewandelen. En het is mijn taak om, als ze dat niet op eigen kracht kunnen, vanuit aandacht een handje bij te steken.’

Beter concentreren

Tot slot komt in het interview ter sprake de Dru Yoga Docentenopleiding die ze een aantal jaren geleden zelf volgde. Deze zette haar aan tot nadenken over kansen binnen haar eigen school. ‘In de afgelopen tijd heb ik op drie ochtenden Yogalessen mogen aanbieden op school toen leerlingen door de corona niet meer terecht konden op hun LOL-plek, vanwege de coronamaatregelen. De reacties van collega’s, die ’s middags theorievakken geven, waren heel positief. Ze gaven aan dat leerlingen zich beter konden concentreren en hun rust konden bewaren. Niet alleen de leerlingen zelf, maar ook hun ouders waren blij met deze nieuwe invulling in het rooster en de aandacht die zij kregen. Het mooie is dat het bestuur én de directie zo enthousiast zijn geworden dat Yoga in het nieuwe schooljaar mogelijk opgenomen gaat worden in het onderwijsaanbod van praktijkschool De Sprong’, waarmee Brenda maar weer eens aangeeft: de coronatijd kan ook heel waardevol zijn om nieuwe paden te bewandelen.