Een belangrijke voorwaarde voor schoolsucces: executieve functies

Herken je deze situaties? Een leerling die steeds snel is afgeleid. Een leerling die moeite heeft met plannen van zijn taken. Een leerling die steeds te laat komt op school of op zijn stage. Of die leerling die zijn emoties niet onder controle krijgt.

Vaak heeft dit te maken met de ontwikkeling van de executieve functies (EF). Simpel gezegd helpen EF ons gedrag te plannen en te sturen en doelgericht te werken. Het is een verzamelnaam voor denkprocessen in het brein. Essentieel voor het denken (cognitie) en het uitvoeren (executie) van sociaal en efficiënt gedrag. Ze zijn dus onmisbaar voor zelfredzaamheid en ‘meedoen’ in de maatschappij. En heel belangrijk voor leermotivatie en de arbeidsloopbaan.

De EF zijn neuropsychologische functies die zich ontwikkelen vanaf de geboorte. Daarbij kunnen tussen kinderen grote individuele verschillen ontstaan. Uit recent wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de ontwikkeling van EF – zoals plannen, problemen oplossen, zelfinzicht en het reguleren van emoties – doorloopt tot circa het 25e levensjaar.

Leren, ontplooiing en persoonlijke groei
EF zijn ‘hot’ en trekken steeds meer de belangstelling van het onderwijs. Het is logisch dat leraren, mentoren, ondersteuningscoördinatoren kennis willen hebben van de breinontwikkeling van kinderen en jongeren om hen te begeleiden bij de ontwikkeling van EF. Als leraar geef je de leerling steun, sturing en inspiratie voor hun leren, ontplooiing en persoonlijke groei. Een goed inzicht in EF helpt je in die rol. Ook kun je met kennis over EF met een andere bril kijken naar het gedrag van de leerling.

Executieve functies: scholing op maat

  • ‘Hoe herken ik sterkten en zwakten in de EF bij mijn leerlingen?’
  • ‘Hoe stimuleer ik de ontwikkeling van EF?’
  • ‘Hoe motiveer ik de leerling om taakproblemen op te lossen?

KPC Groep verzorgt geheel op maat en vanuit de specifieke vraag van de school studiedagen, opleidingen en workshops voor docenten en teams in het PrO en VSO. Wil je meer weten? Neem contact op met Mandy Ankersmit (m.ankersmit@kpcgroep.nl) of Diane van der Voorn (d.vandervoorn@kpcgroep.nl)