Een nieuw schooljaar: inplannen van SVA-examens

Alle scholen in ons land zijn weer open. We hopen dat dit nieuwe schooljaar zo veel mogelijk ‘normaal’ kan verlopen. Het afgelopen schooljaar is door de pandemie een groot beroep gedaan op de flexibiliteit van elke school.

Door de coronamaatregelen is door de planningen van veel scholen een streep gehaald. Ook het inplannen van SVA-examens ging hieronder gebukt. In veel gevallen zijn examens verplaatst naar een later tijdstip dit jaar. We zien dat veel scholen de uitgestelde examens opnieuw hebben ingepland en de komende maanden laten plaatsvinden. Graag wijzen we u erop dat het mogelijk is om examens door het hele jaar heen te laten afnemen.

– Wilt u nieuwe examens inplannen, ga dan naar de portal. Ons advies is gezien de drukte bij het examenbureau: plan examens tijdig in.

– Wilt u een nieuwe datum plannen voor eerder geplande examens die niet zijn doorgegaan neem dan contact op met het examenbureau (sva@kpcgroep.nl).

SVA2 en stages

Door het coronavirus is het voor een aantal leerlingen lastiger een geschikte stageplaats te vinden. Voor het SVA2-examen stellen we een stageperiode van minimaal 30 dagen verplicht. Uiteraard denken we graag met u mee hoe we de leerlingen in deze tijden goed kunnen voorbereiden voor een SVA2-examen. De stages blijven verplicht, maar aanpassingen in de uitvoering zijn mogelijk. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan:

  • Het combineren van twee stagebedrijven
  • Het combineren van vaardigheden leren op school en op stages
  • Werken met externen op school

Wilt u advies over uw situatie op school? stuur dan een mail naar m.ankersmit@kpcgroep.nl. Kan het SVA2 examen niet op de stageplaats plaatsvinden? Neem dan altijd contact op met het stagebureau: sva@kpcgroep.nl.