“Examen spreekt echt tot de verbeelding”

Zomertijd, examentijd! Zo ook op het Praktijkcollege Tilburg (onderdeel van Biezonderwijs). De afgelopen weken is volop geëxamineerd in Werken in de schoonmaak, Werken in de keuken, Werken in het groen en niet te vergeten Werken in de winkel.

Dat laatstgenoemde vak wordt verzorgd door Bianca Martens, docent economie en handel in de leerjaren 2 tot en met 5. Met een tevreden gevoel kijkt ze terug op de examens van ‘haar’ leerlingen van 9 juni, afgenomen door SVA-examinator Jose Klerkx. Bij de voorbereiding op het SVA1-examen maakte Bianca regelmatig gebruik van de proeven van vaardigheid. Alle 8 leerlingen behaalden het certificaat. “Het liep van een leien dakje.”

Bianca hecht veel waarde aan de wijze van examineren bij SVA. “Er komt iemand van buiten kijken aan wie ze moeten laten zien wat ze kunnen. Die ervaring opdoen is heel belangrijk voor onze leerlingen. Het toewerken naar en het afleggen van een examen is heel waardevol voor ze en spreekt echt tot de verbeelding. Dat is voor ons als docenten ook goed zichtbaar. Je ziet leerlingen echt groeien in hun vaardigheden en in hun zelfvertrouwen.”

Training

Een aantal jaren terug nam Bianca deel aan de SVA-docententraining Werken in de winkel. Dat leverde haar naast kennis over SVA veel praktische handvatten op. Tegelijkertijd ontmoette ze vakgenoten van andere scholen.  “Het was fijn dat je vakdocenten leerde kennen die met dezelfde doelgroep werken. Mooi dat deze training hier ruimte voor geeft. Het is heel leerzaam om tips met elkaar te delen en te horen hoe andere scholen werken.”

Volledig open

De corona zette de afgelopen anderhalf jaar veel op zijn kop in het onderwijs. Bianca: “De laatste maanden ging het gelukkig weer redelijk richting normaal en nu is onze school weer volledig open. Acht van de tien leerlingen kunnen weer stage lopen. We hebben hier een tijd met halve klassen gewerkt en hierdoor konden we onze leerlingen nóg beter begeleiden. Dat was wel een mooie bijkomstigheid.”   

Puur

Dat Bianca in het praktijkonderwijs werkt, is geen toevallige keuze. Eerder werkte ze bij LMC Praktijkonderwijs in Rotterdam. “Ik ben erachter gekomen dat mijn passie echt bij deze doelgroep ligt. Ik heb ook in andere onderwijssectoren gewerkt, maar voor mij is het praktijkonderwijs het helemaal. Naast vakinhoudelijk ben je ook heel sterk pedagogisch bezig. De leerlingen hier zijn zo puur. Wat je geeft, krijg je ook meteen terug.”