Examinatoren gezocht

Leuk én betekenisvol

Freelance SVA examinator in het PrO en VSO

Met verstand van leren en gevoel voor mensen ondersteunt KPC Groep scholen bij het realiseren van uitdagend en toekomstgericht onderwijs.
Ons programma Scholing voor Arbeid (SVA) staat in het teken van werkend leren en richt zich op jongeren voor wie leren en werken soms niet vanzelfsprekend is. SVA programma’s worden aangeboden in het praktijkonderwijs (PrO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en omvatten een breed spectrum aan branchegerichte opleidingen welke zijn gebaseerd op de landelijk erkende kwalificatiestructuur van het MBO.
Het SVA praktijkexamen wordt individueel afgenomen op de school of op de stageplek door een SVA examinator en is voor veel leerlingen een belangrijke kroon op het werk.

Het aantal scholen dat gebruik maakt van SVA groeit gestaag. Daarom zijn we steeds op zoek naar kandidaten die naast hun reguliere werkzaamheden of in hun vrije tijd interesse hebben in een rol als

Freelance SVA examinator

 

Wat ga je doen?
We nemen SVA examens af in de sectoren Zorg en Welzijn (o.a. diverse schoonmaakprogramma’s, werken in een zorginstelling en thuishulp), de sector Economie en Handel (o.a. winkel, bediening, logistiek en keuken), de sector Groen (o.a. plantenteelt, hovenier, tuincentrum en dierverzorging) en de sector Techniek (o.a. hout, schilderen, metaal, auto en fiets) en ieder jaar worden er nieuwe programma’s ontwikkeld.
Gedurende het hele schooljaar worden de SVA examens afgenomen, maar het merendeel vindt plaats in de maanden mei, juni en de eerste helft van juli. De examenaanvragen worden verwerkt door het examenbureau. Ieder examen wordt in afstemming met de examinator gepland.
Per dagdeel examineer je maximaal 5 leerlingen volgens een vaste werkwijze. Tijdens een examen worden steekproefsgewijs enkele opdrachten (proeven van vaardigheid) geëxamineerd. Daarbij voert de examinator een gesprek met de leerling over de aangeleerde vaardigheden en de daarbij behorende vakkennis. Wanneer naar het oordeel van de examinator voldaan is aan de vereisten ontvangen de leerlingen een SVA certificaat. Leerlingen verzamelen deze certificaten in hun schoolportfolio.
Als nieuwe examinator volg je in principe een docententraining en loop je één of meerdere keren mee met een ervaren examinator.

Wie ben je?
Onze examinatoren:

 • hebben actuele vakkennis en ervaring in de sectoren waarin men examineert;
 • hebben affiniteit met het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs;
 • voelen zich betrokken bij jongeren waarvoor leren en werken niet altijd vanzelfsprekend is;
 • zijn in staat om de afgelegde proeven van vaardigheid objectief te beoordelen;
 • kunnen de gang van zaken tijdens het examen bewaken;
 • geven indien nodig op constructieve wijze feedback aan school en/of docent;
 • beschikken bij voorkeur over eigen vervoer;
 • kunnen in overleg het gehele jaar door examineren, maar zijn met name beschikbaar in de maanden mei, juni en begin juli.

De achtergrond van onze examinatoren is divers. Doorgaans werkt men (parttime) of is men werkzaam geweest als vakspecialist in het bedrijfsleven of eigen onderneming of als docent in relevante praktijkvakken in PrO of (V)MBO.

Wat bieden we?

 • Een leuke en betekenisvolle manier om je vakkennis naast of na je reguliere werk in te zetten;
 • Boeiende contacten met leerlingen en docenten in twee van de mooiste sectoren van ons onderwijs;
 • Een professionele ondersteuning door het examenbureau en sectorcoördinatoren;
 • Een passende vergoeding per dagdeel en reiskostenvergoeding;
 • Minimaal 1 x per jaar SVA examinatorendag samen met enthousiaste collega’s die werk maken van onderwijs voor leerlingen waarvoor leren en werken niet altijd vanzelfsprekend is.


Meer weten?

Graag kijken we met jou of een rol als SVA examinator bij je past. Wil je meer weten of hier een afspraak over maken? Stuur dan een mail met je cv op naar sva@kpcgroep.nl.