Formatief toetsen en betekenisvoller leren

Toetsen en beoordelen vervullen een belangrijke rol in het onderwijs. In deze whitepaper staat Pieter Jan Hiemstra stil bij het dilemma rond toetsen dat docenten in de praktijk van alledag ervaren. Hij gaat daarna in op de breed gevoelde behoefte van docenten en leerlingen om leren betekenisvoller te maken.

Juist voor leerlingen in het praktijkonderwijs en vso is het belangrijk dat ze zicht hebben op hun eigen leerproces: wat zijn hun sterke en minder sterk ontwikkelde kanten? Wat kunnen (of moeten) ze nog verder en beter ontwikkelen om tot een prestatie te komen die past bij hun ambitie en ontwikkelingsniveau?

Zelf aan de slag met formatief toetsen?

Pieter Jan Hiemstra begeleidt scholen voor basisonderwijs, voortgezet (speciaal) onderwijs en praktijkonderwijs bij handen en voeten te geven aan formatief toetsen. Zijn motto daarbij is ‘groot denken en klein beginnen’. Door het zetten van kleine stappen kunnen drempels worden overwonnen en ontstaan succeservaringen bij docenten en leerlingen.

Heeft u nog vragen? U kunt contact opnemen met Pieter Jan Hiemstra: p.hiemstra@kpcgroep.nl,
073-6247247 of Mandy Ankersmit: m.ankersmit@kpcgroep.nl, 06-53541094.