Geslaagde eerste bijeenkomst ‘Techniek in het PrO/vso’

Op woensdag 4 maart jl. vond een startbijeenkomst plaats van het consortium beroepsonderwijs bij het TAC in Waalwijk, gericht op technische praktijkvakken. Het consortium spreekt namens 100 vmbo-scholen en een groot aantal van de mbo’s. Zij gaan zich ook richten op het PrO en vso.
Na een hartelijk ontvangst door Henk Biesheuvel van het prachtige opleidingscentrum, kregen 100 docenten uit het PrO en vso vijf pitches, door o.a. Nicole Teeuwen, voorzitter van de sectorraad PrO voorgelegd. Er werden mooie voorbeelden gedeeld over doorstroommogelijkheden, de SVA-examens, de beleidsinterventies van OCW en gedigitaliseerde lesmaterialen met virtual reality en augmented reality van het Consortium.

Op deze bijeenkomst werd duidelijk dat de deelnemers deze eerste stap met het Consortium willen voortzetten. Daarvan houden we u op de hoogte. Zo is er onder andere behoefte aan:

  • een ‘kaartenbak’ met technische lesonderwerpen om praktijklessen op te bouwen;
  • het delen van ervaringen met betrekking tot doorstroom.

Het Consortium kan een platform bieden om lesmaterialen te delen en om kennispartners zoals KPC Groep aan te reiken voor training en opleiding.

Meer informatie over techniek in het PrO/vso? Neem dan contact op met Maarten van Rijswijk (m.vanrijswijk@kpcgroep.nl), SVA-examinator en docenttrainer.