Het eerste SVA2-examen op de Koetsveldschool

Mooie primeur voor de Koetsveldschool (so- en vso-onderwijs). Onlangs behaalde op deze Haagse school voor zeer moeilijk lerende kinderen Shivam Orie het SVA2-examen. Dit prachtige nieuws meldde – volop strooiend met uitroeptekens – stagebegeleider Mark Picauly op LinkedIn.

Mark licht de achtergrond van dit heuglijke feit toe. “We werken hier alleen met SVA1. Het niveau van SVA2 is eigenlijk te hoog voor onze leerlingen. Onze leerlingen stromen uit naar beschut werken en arbeidsmatige dagbesteding. Een enkele keer komt een leerling in aanmerking voor een baangarantie.”

Soft skills

De stappen die leerlingen kunnen zetten zijn klein, vertelt Mark. “Leren is hier echt maatwerk en de zogeheten ‘soft skills’ zijn heel belangrijke voorwaarden om tot leren te komen. Een leerling moet zich vertrouwd voelen en goed in zijn vel zitten.”

Leerroute naar dit succes

Gedetailleerd vertelt Mark over de stappen die Shivam zette. “Zonder twijfel durf ik te stellen dat er de afgelopen twee jaar sprake is geweest van een bijzondere leerroute naar succes bij Shivam. Zeker in het begin waren er meerdere stages die niet goed aansloten bij zijn leerbehoeften. Op een gegeven moment was er sprake van motivatieproblemen en als gevolg daarvan hebben we talloze gesprekken met hem gevoerd. Totdat we besloten om het stagetraject om te gooien en we buiten het beschut werken zijn gaan zoeken naar een geschikte stageplek in de horeca. Want we zagen dat Shivam bij de kookles horeca wél vaardigheden ontwikkelde. Best een uitdaging om een geschikte stageplek te vinden. Want onze leerlingen zijn kwetsbaar en de zelfstandigheid en verwachtingen liggen een stuk hoger dan ze zijn gewend. Een stageplek bij een bedrijf is voor een ZML-school niet vanzelfsprekend.”

Denken in mogelijkheden

In Lof Catering & Evenementen vond Marks collega, stagebegeleider Erna Reinsma, een bedrijf dat dacht in mogelijkheden en oog heeft voor talent. “Michael van LOF Catering & Evenementen bood ons een stageplek aan in de kantine van het sportcampus Zuiderpark. Een prachtige kans voor Shivam. We zijn vervolgens aan het werk gegaan met een strakke rolverdeling: Erna Reinsma deed de individuele stagebegeleiding en Chantal van Rooijen, onze kookdocent, ging elke woensdag oefenen met de vaardigheden die vereist zijn voor het SVA2-examen Werken in de keuken. Wat hij op woensdag leerde, kon hij dan gelijk in de praktijk toepassen bij zijn stageplek sportcampus Zuiderpark.”

Zelfvertrouwen

“In een jaar tijd zagen we Shivam veranderen en enorme stappen maken in gedrag, werkhouding maar vooral qua zelfvertrouwen.” In mei was het moment suprême: het SVA2-examen met als examinator Nelleke Ruijters. “Iets wat nog nooit was gelukt voor onze leerlingen, überhaupt om eraan deel te nemen maar ook om te slagen. Ik weet nog dat Chantal en Erna met een grote glimlach de school binnen kwamen: Yes, we did it! Hij is geslaagd!”

Uitstromen

Tot slot van het interview maakt Mark de balans op. “We hebben gezien dat als een leerling de juiste begeleiding krijgt en er in het werkveld mensen zijn die vertrouwen hebben, het kan lukken een leerling in zijn kracht te zetten. Shivam gaat na de zomervakantie uitstromen en aan de slag bij LOF Catering Zuiderpark. Zijn zelfvertrouwen is echt vergroot. Hij heeft de bevestiging gekregen dat hij iets doet waar hij goed in is en dit met plezier uitvoert. En daar is hij met SVA2 nu ook voor gekwalificeerd.”