Kan er een nieuw certificaat worden toegestuurd?

Certificaten worden eenmalig verstrekt. Belangrijk is dat gegevens correct worden aangeleverd, de school is verantwoordelijk voor de gegevens.

Het is mogelijk om een nieuw certificaat te ontvangen. U past zelf in het examenportal de gegevens van de leerlingen aan. Vervolgens vraagt u per mail een nieuw certificaat aan bij het examenbureau (sva@kpcgroep.nl). Hier zijn wel kosten aan verbonden.