Wanneer kan ik een leerling aanmelden voor examen?

U kunt het hele jaar door examens aanvragen. Tot twee weken van tevoren is het nog mogelijk om de gegevens van een leerling te wijzigen. Dat betekent dat alle verplichte proeven van vaardigheid (en evt. ook één of meerdere keuzeproeven) door de docent/stagebegeleider met een voldoende beoordeeld moeten zijn en dat het beoordelingsformulier gedrag minimaal 70% met een ‘Ja’ beoordeeld dient te zijn door de docent/stagebeoordelaar.