Waar/wanneer wordt het certificaat uitgereikt?

In de meeste gevallen wordt het certificaat meteen na het examen uitgereikt als de leerling geslaagd is. De handtekening van de stagebegeleider komt op het certificaat te staan. De uitreiking kan ter plekke plaatsvinden. Verschillende scholen kiezen er echter voor de certificaten te overhandigen op een (feestelijke) diploma-uitreiking.