Wat betekent SVA voor mijn bedrijf?

Een jongere die een SVA2-traject volgt, gaat stagelopen. Deze stage duurt minimaal 30 dagen. In de praktijk blijkt dat een leerling gedurende een jaar meestal 1 tot 3 dagen per week stage loopt, afhankelijk van de school en het leerjaar. De jongere wordt tijdens zijn/haar stage begeleid door een docent/stagebegeleider vanuit school en door een stagebegeleider van het stagebedrijf. Het SVA2-examen vindt op de stageplaats plaats.