Wat is mijn rol als stagebegeleider vanuit het bedrijf?

Gedurende de stageperiode zal er regelmatig contact plaatsvinden met de school over de voortgang van de leerling. De begeleiding heeft betrekking op zowel vakvaardigheden als werknemersvaardigheden. Dit zal worden afgestemd met de school. Ook is de stagebegeleider tijdens het examen aanwezig.

De docent van school is verantwoordelijk voor het aanvragen van het examen.