Welke opdrachten gaat de leerling uitvoeren?

Een SVA-traject bestaat uit een aantal verplichte proeven van vaardigheid en bij sommige trajecten uit enkele keuze proeven van vaardigheid. Het is de bedoeling dat de leerling de proeven (zoveel mogelijk) op de stageplaats kan uitvoeren. De school beschikt over deze proeven van vaardigheid en kan specifieke werkzaamheden in overleg afstemmen.