Welke leeftijdsregels zijn er omtrent het werken met machines?

Op het moment dat het gebruik van (oefen-)machines deel uitmaakt van het leerproces speelt het verbod op kinderarbeid geen rol en is er geen leeftijdsgrens.

De gewone bepalingen blijven onverminderd van kracht en daarmee de zorgplicht om leerlingen en studenten gezond en veilig met (oefen-)machines te laten werken. Hieruit volgt dat een VSO-school zelf (leeftijds)grenzen zal moeten stellen aan het gebruik van (oefen-)machines. Via deze link kunt u meer lezen over deze bepalingen.