“Ik heb gewoon iets met deze jongeren”

Den Helder, Sneek, Terneuzen, Maastricht; Anske Doevendans examineert SVA1 en SVA2 Werken in de schoonmaak op tal van scholen in den lande. En dat al jarenlang. “Ik heb gewoon iets met deze jongeren.”

De komende weken staan er weer heel wat dagen omcirkeld in Anskes agenda. Ze merkt iedere keer weer hoe spannend het examen is voor de leerlingen. Gepokt en gemazeld weet Anske wat er nodig is om, als het nodig is de druk van de ketel te halen. “Vóór het examen knoop ik altijd kort even een gesprekje aan om de leerling op zijn of haar gemak te stellen en de grootste zenuwen weg te nemen. Soms gebeurt het dan toch dat een leerling tijdens het examen blokkeert. Dan druk ik als het ware even op de pauze-stand en geef ik een leerling even de tijd om wat bij te komen. Hierna zet ik de leerling weer op het spoor waar we gestopt zijn.”

Tips voor docent
Ook voor de betrokken vakdocent zelf is het examen een bijzonder moment, vertelt Anske. “Van tevoren zie ik altijd de proefexamens. Maar op het echte examen moet de leerling het natuurlijk wel laten zien. Zeker voor docenten die voor het eerst leerlingen op examen sturen is het daarom best wel spannend. Na het examen maak ik de uitslag bekend en ook spreek ik met de docent de notities van mijn observaties door. Zo kan ik ze soms toch nog wat tips meegeven waarmee ze misschien als praktijkdocent hun voordeel mee kunnen doen in hun lessen.”

Afwisseling
Uit het verhaal van Anske komt naar voren haar gedrevenheid om iets te kunnen betekenen voor jongeren in het praktijkonderwijs en vso. Maar ook maakt dit gesprek duidelijk dat examineren nooit een routineklus is en vraagt om vakkennis én mensenkennis. Officieel is ze dan wel met pensioen, maar ze blijft onverminderd in touw voor SVA. “Ik heb vroeger onder meer gewerkt in het mbo en op een mavo. Het examineren doe ik al vele jaren parttime. Waarom zou ik stoppen? Ik heb gewoon iets met deze leerlingen. En als examinator heb je een grote afwisseling van scholen. Daarbij komt dat ik graag reis.”

Essentieel beroep
Tot slot wil Anske graag een stevige lans breken voor de opleiding schoonmaak. “Zeker in deze coronatijd hebben we allemaal gezien hoe belangrijk hygiëne en schoonmaak is. Het is gewoon een essentieel beroep dat nog te vaak wordt onderschat. Daarom houd ik de leerlingen ook voor dat ze trots mogen zijn op hun certificaten schoonmaak. Ze hebben bewezen dat ze dingen kunnen leren en dat op een gebied dat er echt toe doet.”