Inspiratiemiddag werken aan arbeidstoeleiding

Arbeidstoeleiding: een thema dat een hoge prioriteit heeft in het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs.

Op woensdagmiddag 27 november a.s. organiseert KPC Groep / SVA op Curio Praktijkschool (voorheen Praktijkschool Breda) een inspiratiemiddag over arbeidstoeleiding. Tijdens deze middag geven we een podium aan inspirerende projecten en creatieve initiatieven. Je krijgt alle gelegenheid tot kennisdeling en netwerken. Deze inspiratiemiddag is onder andere bedoeld voor docenten, mentoren, stagebegeleiders en leidinggevenden.

In de volle breedte van het thema delen scholen, partnerorganisaties op de arbeidsmarkt en leerstofontwikkelaars authentieke praktijkervaringen en geven antwoord op je vragen. Ook zullen tijdens deze middag enkele SVA-examinatoren aanwezig zijn om alle vragen over de verschillende SVA-trajecten te beantwoorden. Wie deelneemt, gaat naar huis met nuttige kennis en nieuwe invalshoeken om arbeidsvoorbereiding en -toeleiding van jongeren te ondersteunen en in de eigen schoolcontext naar een nog hoger plan te tillen. 

Programma:

  • 12.30: Start met lunch
  • 13.30: Plenaire opening door dagvoorzitter Tom Koot en keynote spreker: een ondernemende jongen die zijn verhaal komt delen over zijn weg naar betaalde arbeid en zijn blik werpt op wat goed onderwijs is
  • 14.30: Workshopronde 1
  • 15.15: Korte pauze
  • 15.30: Workshopronde 2
  • 16.15: (Netwerk)borrel

Het complete aanbod van workshops en inspiratiesessies staat hier.
De kosten bedragen € 95,-, dit is inclusief een lunch en netwerkborrel.

Inschrijven is hier mogelijk.

Adresgegevens Curio Praktijkschool
Frankenthalerstraat 17
4816 KA Breda