Kick-off kenniskring: techniek in de praktijk

Het Consortium Beroepsonderwijs / Platform vmbo Techniek nodigt alle technische docenten, TOA’s, praktijkinstructeurs, coördinatoren en teamleiders van PRO – VSO scholen uit om tijdens een interactief programma te praten over samenwerking, elkaar te inspireren en praktijkvoorbeelden uit te wisselen.
U bent van harte welkom op 4 maart bij de TAC Academy in Waalwijk van 15.00 tot 19.00 uur.  

Doel van deze kenniskring is om te inventariseren of er behoefte is aan een Platform voor technische PRO – VSO docenten om meer gezamenlijk op te trekken/kennis uit te wisselen.

De volgende onderdelen staan op het programma:

– Lesmethodes. Wat is er al wel? Waar is samenwerking mogelijk?
– Aankleding technieklokaal.
– Examinering/certificering. Hoe verloopt dit proces op de scholen?

Heeft u zelf nog aanvullende onderwerpen, dan kunt u deze sturen aan ons secretariaat. Aanmelden kan hier.

Hier vindt u de uitnodiging.