Leer hoe je executieve functies kunt versterken in het praktijkonderwijs en VSO

Executieve functies zijn neuropsychologische functies die je nodig hebt om te komen tot doelgericht gedrag en handelen. Concentratie, beheersing van emoties, zaken plannen en organiseren, problemen oplossen; de executieve functies maken dit mogelijk. Niet voor niets is er binnen het VSO en praktijkonderwijs meer en meer aandacht voor de ondersteuning van leerlingen bij het ontwikkelen van deze functies.

Mandy Ankersmit en Fidan Özdemir verzorgen voor het praktijkonderwijs en VSO toegespitste trainingen over executieve functies. Daarin gaan ze onder meer in op hoe je executieve functies koppelt aan het OPP en (praktijk)lessen en stages.  Mandy: “Als je het overzicht van werknemersvaardigheden vergelijkt met de lijst van executieve functies dan zie je een overlap. Denk aan zaken als doorzettingsvermogen, planningen maken en op tijd komen. We laten in onze trainingen zien welke acties je erop kunt zetten om dit te ontwikkelen.”

Ontrafelen
In de trainingen leren deelnemers ook om het handelen leerlingen te ontrafelen en in een juist perspectief te zetten. Mandy geeft een voorbeeld. “Neem zoiets als niet op tijd komen op het stagebedrijf. Heeft de leerling in zo’n geval moeite om nieuwe dagelijkse routines te leren? Komt ie ’s ochtends traag op gang? Of zit ’t erin dat de leerling de weg naar het stageadres niet goed kent?  Of houdt de leerling er geen rekening mee dat als je met het OV reist je weleens vertraging kunt hebben? Te laat komen is zo’n makkelijk begrip. Maar wat zit daarachter?”

Praktijkgericht
De inhoud van de training is dus sterk geënt op de praktijk en reikt de deelnemers handvatten aan voor acties. De training kan bij u geheel op maat op school worden verzorgd.
Interesse? Stuur een mail naar info@kpcgroep.nl
Op 23 en 30 november is er een training op basis van open inschrijving. Bekijk hier de informatie