Lesmethodes basisvaardigheden techniek voor pro en vso

Carolus de Jong en Maarten van Rijswijk zijn ontwikkelaars van lesmethodes en maken zich sterk voor techniek in het praktijkonderwijs (PrO) en voortgezet speciaal onderwijs (vso). In samenwerking met uitgeverij Vertoog, gespecialiseerd in uitgaven op het gebied van (elektro)techniek, ontwikkelen ze lesmethodes die zijn afgestemd op de proeven van vaardigheid van SVA.

Maarten van Rijswijk was jarenlang werkzaam in het vmbo en heeft tegenwoordig een eigen bedrijf voor mobiele fietsenreparatie en -onderhoud: “Carolus, die als docent techniek het praktijkonderwijs door en door kent, ontdekte dat er binnen het PrO en vso behoefte bestaat aan leerlijnen op het gebied van basisvaardigheden metaal, autotechniek, autoschoonmaak, fietstechniek en schilderen. Onze lesmethodes sluiten naadloos aan bij SVA en helpen zo PrO- en vso-scholen inhoud te geven aan hun curriculum.” Carolus vult aan: “Op het gebied van techniekonderwijs zou je ons kunnen zien als een schakel tussen de uitgever en KPC Groep/SVA. Onze methodes zijn echt afgestemd en bevatten bijvoorbeeld weinig tekst en veel beeldmateriaal.  Het lesmateriaal is ontwikkeld in overleg met het veld.”

Buiten de boot vallen

Wat Maarten en Carolus met elkaar delen, is de ambitie om het PrO en vso meer techniek-minded te maken. Maarten: “Ik vind dat het potentieel van deze jongeren wordt onderschat. Tegelijkertijd zien we dat er in bedrijven behoefte is aan medewerkers die de basisvaardigheden beheersen. Er zijn in de toekomst heel veel handjes nodig om de economie draaiend te houden, zeker ook in de techniek. Wij maken ons hard voor met name de jongeren waarvoor de Entree-opleiding en de startkwalificatie te hoog gegrepen zijn en die, als we niet oppassen, buiten de boot dreigen te vallen.”

Ondersteuning

Naast het ontwikkelen van technische lesmethodes staan Maarten en Carolus scholen graag met raad en daad ter zijde. Zo kunnen scholen die zich willen oriënteren op het gebied van techniek bij hen terecht voor tips, advies en eventuele bijscholing.  Interesse? Stuur een mail via https://bvhtechniek.nl/contact

Tijdens de landelijke conferentie vso-PrO-(v)mbo ‘Kansrijk van school naar werk op 19 juni’ zijn de door hen ontwikkelde lesmethodes te bekijken in de stand van uitgeverij Vertoog.