Nieuwe certificeringsboeken in aantocht

SVA is volop bezig met de ontwikkeling van nieuwe certificeringen. Deze zijn zonder uitzondering geënt op de vraag van scholen. Scholen geven soms aan dat leerlingen stagelopen in nieuwe uitstroomrichtingen, maar dat bijpassende certificeringen ontbreken. Ook examinatoren constateren dat leerlingen stagelopen en arbeidscontracten krijgen in richtingen waar nog geen certificering voor bestaat.
Momenteel zijn certificeringen in ontwikkeling voor:

  • Basisvaardigheden signing;
  • Werken in een tuincentrum;
  • Werken in een kapsalon;
  • Werken in de bouw;
  • Basisvaardigheden elektrotechniek.

Ook zijn we ‘Werken in de winkel’ aan het uitbreiden en komen er o.a. meer keuzeproeven gericht op het werken in een supermarkt.

Kwalificatiedossiers en werkprocessen

Mandy Ankersmit licht een en ander toe. “Alle nieuwe trajecten worden gebaseerd op de werkprocessen van de kwalificatiedossiers uit het mbo. We kijken over het algemeen eerst naar de entree dossiers en daarna – als werkprocessen te algemeen zijn – naar niveau 2. We kijken dan kritisch welke werkprocessen we kunnen vereenvoudigen zodat de opdrachten geschikt zijn voor leerlingen uit het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs.” 

Houvast voor docenten

De proeven van vaardigheid behandelen de vaardigheden die de leerlingen moeten beheersen. Mandy: “Per proeve worden de kritische punten benoemd. De certificeringsboeken bieden een houvast voor docenten: ze weten precies waaraan gewerkt moet worden.” 

Naar verwachting zijn in de loop van deze zomer de eerste nieuwe certificeringsboeken beschikbaar. Deze zijn dan te downloaden voor iedereen die een account heeft op het SVA-examenportal https://examen.scholingvoorarbeid.nl/login. Nog geen account? Vraag het dan hier aan.

SVA gaat in verband met de nieuwe certificeringsboeken docententrainingen organiseren. De training voor basisvaardigheden signing is al gepland. Klik hier voor meer informatie.