Pilot met SVA bij Trajectum

Naast scholen voor PrO en vso ontdekken ook andere organisaties de waarde van SVA bij arbeidsoriëntatie en -toeleiding. Zoals Trajectum, een specialistische zorgorganisatie voor mensen met een lichte verstandelijke beperking en onbegrepen en risicovol gedrag.

Binnen Trajectum, dat locaties heeft in Noord- en Oost-Nederland, gaat binnenkort in Rekken (gemeente Berkelland) een SVA-pilot van start met een aantal volwassen cliënten. Spil hierachter is Eric Diepenmaat die eerder werkzaam was in het VSO en daar goede ervaringen opbouwde met de certificerende programma’s van SVA. 

Succeservaringen

Eric, van oorsprong praktijkdocent: “Voor onze leerwerk-trajecten biedt SVA de oplossingen waar we naar op zoek waren. We starten op één locatie binnen Trajectum en werken met interne stages. Voor onze cliënten is het erg belangrijk om certificaten te kunnen behalen die aantonen dat ze over bepaalde vaardigheden beschikken. In hun leven zijn ze vaak tegen tegenslagen en teleurstellingen aangelopen. Tegelijkertijd hebben ze het nodige in hun mars. In de specifieke setting van Trajectum willen we onze cliënten succeservaringen laten opdoen en hen zo laten ervaren dat ze echt iets kunnen bereiken. Certificeringen zijn belangrijk daarbij.”

Arbeidsmatige dagbesteding

De gemiddelde verblijfsduur van de cliënten op de locatie Rekken is één tot anderhalf jaar. De SVA-trajecten worden ingezet bij de arbeidsmatige dagbesteding. De cliënten kunnen gaan kiezen uit bijvoorbeeld werkzaamheden in de interne winkel en op de hout- en tuinafdelingen. Eric: “We beginnen klein op één locatie. Ik werk in deze pilot nauw samen met praktijkbegeleiders. We verwachten in april te kunnen gaan opstarten. Het is door de corona allemaal wat lastiger maar ik zeg altijd maar ‘beperkingen zijn geen belemmeringen!’”