Praktijkonderwijs Zutphen: Opleiden in de echte wereld

Voorbereiden en toeleiden naar arbeid. Praktijkonderwijs Zutphen is hiervan doordesemd en geeft hier doorlopend nieuwe impulsen aan. Stagecoördinator Gerrit Rood over “opleiden in de echte wereld”.

Praktijkonderwijs Zutphen telt ca. 275 leerlingen en maakt deel uit van de Stichting Achterhoek VO. Arbeidsoriëntatie en -toeleiding loopt als de rode draad van leerjaar 1 door naar leerjaar 5. Leren en stagelopen kunnen leerlingen binnen maar liefst 7 richtingen: Bouw, Detail, Groen, Horeca, Magazijn, Techniek en Verzorging. Achter de school gaat een gedreven en gepassioneerd team schuil. Zelf spreekt Gerrit over “een groep fanatieke jonge honden”.

Richtingsverantwoordelijken’

Elke richting wordt aangestuurd op Praktijkonderwijs Zutphen door een ‘richtingsverantwoordelijke’. In de breedst mogelijke zin is deze verantwoordelijk voor het programma. Zelf is Gerrit Rood richtingsverantwoordelijke voor Retail (detailhandel). In de praktijk betekent dat dat hij vakinhoudelijk de regie heeft, contacten met brancheorganisaties onderhoudt, netwerken met bedrijven opzet, maar ook de mentoren ondersteunt. Gerrit: “De mentor op onze school is tevens stagebegeleider. Dat is een bewuste keuze van ons. De mentor kent het functioneren van de jongeren, ook sociaal-emotioneel, en heeft intensief contact met ouders. Je ziet dus als mentor de hele persoon en hebt zicht op de persoonsvorming. Dat is heel belangrijk om te komen tot bijvoorbeeld goede matches met stageplekken. We zetten ons er volledig voor in om opleidingen op maat aan te bieden en trajecten aan te boren die passen bij de talenten en ambities van de jongere. Daarom differentiëren we ook binnen de richtingen. Zo bieden we de specialismen installatietechniek en lassen aan.” Om zoveel tegemoet te komen aan de opleidingsbehoeften van de jongeren werkt Praktijkonderwijs Zutphen nauw samen met het MBO en andere opleidende instanties en met bedrijven.

Leidraad

De school beschikt over moderne en goed geoutilleerde praktijklokalen. Maar de school ziet vooral haar hele omgeving als leerplek. Opleiden in de echte wereld. Dát is de leidraad op het Praktijkonderwijs Zutphen. Gerrit, die leiding geeft aan een team van 15 stagebegeleiders:  “Om een goede beroepsbeoefenaar te worden moet je jongeren opleiden in de echte wereld. Je leert pas echt van het werken met echte klanten, echte producten en echte collega’s.”

Retail

Om de werkwijze concreet te maken zoomt hij in op zijn eigen richting, de retail. Gerrit: “We werken samen met Hema, Gamma en Albert Heijn. We gaan met de jongeren dus echt naar het bedrijfsleven toe en trainen ze in de praktijk in plaats van in een lokaal op school en het ‘naspelen’ van werkzaamheden. Door de samenwerking met Hema, Gamma en Albert Heijn kunnen jongeren ervaring opdoen met verschillende winkelconcepten en kunnen ze rouleren van stageplek op verschillende afdelingen binnen de winkelbedrijven. Zo komen ze in aanraking met alle afdelingen en worden ze begeleid door winkelmedewerkers die daar werken. Ook organiseren we bezoeken naar de distributiecentra die de winkels bevoorraden. Hierdoor krijgen jongeren inzicht in het hele plaatje. Leren vanuit de praktijk, het zien en het doen is heel belangrijk voor onze jongeren.”

“Ook in de theorievakken hier op school zoeken we steeds de aansluiting met de praktijk en naar een manier van leren die goed bij hen aansluit. Zo werken we veel met visualisaties.” Praktijkonderwijs Zutphen maakt in leerjaar 4 gebruik van SVA 1 en SVA 2. SVA is gebaseerd op de kwalificatiedossiers van het MBO. Gerrit: “De programma’s van SVA ervaren we als goede doorlopende leerlijnen van leerjaar 4 naar leerjaar 5 richting het MBO. Daarbij komt dat SVA landelijk erkende certificeringen oplevert.”

Instromen in Entree-opleidingen

Bij alle 7 richtingen die Praktijkonderwijs Zutphen in huis heeft, wordt nauw samengewerkt met het MBO. “We kiezen er bewust voor dat zoveel mogelijk leerlingen naar het MBO gaan. In leerjaar 5 kunnen leerlingen instromen in Entree-opleidingen. Eén dag per week gaan ze naar het MBO voor de profielopleiding van de gekozen richting. Een halve dag per week komen ze terug naar school, en drie dagen per week lopen ze stage. Het MBO bepaalt alle criteria in de opleiding op het gebied van huiswerk, toetsen en examens. Wij doen de stagebegeleiding. Door de samenwerking met het MBO kunnen leerlingen vanuit de voor hen vertrouwde setting van het praktijkonderwijs wennen aan de manier van werken van het MBO en het grootschaliger karakter daarvan.”

Invoering schooldiploma’s in praktijkonderwijs

Begin december maakte minister Slob bekend dat hij wil dat leerlingen in het praktijkonderwijs voortaan een schooldiploma krijgen na afronding van hun opleiding. Gerrit over deze ontwikkeling. “Als Praktijkonderwijs Zutphen zijn ook wij blij met een landelijk erkend diploma voor de leerlingen van het praktijkonderwijs. In principe verandert er niets qua manier van werken. De leerlingen werken net als op iedere andere school erg hard. Maar de invoering van diploma’s laat wel zien dat het praktijkonderwijs niet anders is dan alle andere soorten onderwijs. Het geeft voor onze leerlingen meer aanzien en waardering. Dat is mooi en dat verdient deze doelgroep! Afgelopen jaren hebben onze leerlingen met veel waardering het getuigschrift in ontvangst genomen. Maar een diploma zegt voor de leerling natuurlijk meer. Het bezoek van het jeugdjournaal op onze school en de tv-uitzending op 4 december over dit onderwerp laat zien hoe trots de leerlingen en de collega’s zijn op dit soort onderwijs.”