Praktijkschool Helmond: ‘school in een flow’

“We waren op zoek naar meer certificeringen in onze uitstroomrichtingen. We hebben goed rondgekeken en kwamen in veel sectoren uit bij SVA.” Joost Jacobs is onderwijskundig leider van Praktijkschool Helmond. Samen met docent Latoya Havenaar vertelt hij over de keuze voor SVA, de ambities van de school én over de nieuwe locatie waar Praktijkschool Helmond neer gaat strijken: Campus De Braak.

Praktijkschool Helmond telt ca. 230 leerlingen en valt onder schoolbestuur OMO. De school voor praktijkonderwijs telt drie uitstroomrichtingen die geënt zijn op de arbeidsmarktkansen in de regio Helmond: zorg en dienstverlening; bouw, logistiek, techniek; horeca. In het verhaal dat Joost en Latoya delen, zit één grote rode draad: Praktijkschool Helmond is een school met ambities. Hard op weg de daad bij het woord te voegen. Daarbij kiest de school ervoor niet bij alles het wiel zelf uit te vinden en slim te integreren wat op andere plekken werkt. Dat geldt ook voor het werken met certificeringen. Joost: “We wilden ons meer profileren en meer certificeringen realiseren in de sectoren waarop we ons richten. In veel gevallen kwamen we bij SVA uit. Wat ook meewoog is dat andere certificeringen vaak te hoog gegrepen zijn of dat examens te weinig rekening houden met onze doelgroep. SVA heeft juist veel ervaring met het praktijkonderwijs.”  

Leeropbrengsten en motivatie

Latoya, sinds drie jaar werkzaam op Praktijkschool Helmond, deelt de analyse van Joost. “Mij valt als docent op dat er bij SVA duidelijke doelen worden gesteld. Je werkt toe naar een bepaald examen en die weg daarnaartoe kun je zelf invullen. De proeven bieden hierbij veel houvast. We hebben het afgelopen jaar, na de keuze voor SVA, de lesstof gekoppeld aan de proeven en zien nu al dat dit positief uitwerkt op de leeropbrengsten en de motivatie van de leerlingen. Ze weten waarvoor ze het doen en brengen bij bedrijven in praktijk wat ze geleerd hebben. Je ziet gewoon hoe enthousiast ze daarvan worden.”

SVA-examens

We spreken Joost en Latoya aan de vooravond van de eerste SVA-examens. Een spannende tijd komt eraan voor de leerlingen, laat Joost weten. “Leerlingen in het praktijkonderwijs zijn niet gewend examens te doen. Ook kent het praktijkonderwijs geen overgangsnormen. Dus dat een examinator je komt beoordelen, ja dat is voor hen heel spannend.”

Campus De Braak

Als we uitzoomen op Praktijkschool Helmond, ontstaat het beeld van een school ‘in een flow’.  Joost: “We zitten in een fase van ontwikkeling. Wat is goed onderwijs? Over die fundamentele vraag hebben we in ons team goed nagedacht en we hebben knopen doorgehakt over de stappen die we willen gaan maken in de arbeidstoeleiding door middel van o.m. certificeringen.” De metamorfose is volledig, zo blijkt uit het gesprek. De school gaat over een paar jaar verhuizen naar een nieuwe locatie: Campus De Braak. Een ‘hub’ waar sport, onderwijs, welzijn en gezondheid bij elkaar komen. Joost: “We gaan een plek krijgen op de multifunctionele sportaccommodatie. Dat biedt prachtige kansen als leerwerkplek voor onze leerlingen die allerlei werkzaamheden kunnen gaan oppakken, zoals onderhouds- en horecawerkzaamheden. We staan dan echt met onze school middenin de samenleving.”  Ook Latoya kijkt vol optimisme naar de toekomst. “We hebben hier in korte tijd veel voor elkaar gekregen en zijn volop bezig met certificeringen. Dat zegt veel over de energie in het team. We pakken niet alleen op, maar pakken ook door!”