Programma Economie en Handel

SVA 1 (arbeidsvoorbereiding)

 • Werken in de keuken
 • Beheren van het schoolmagazijn
 • Werken aan de receptie
 • Werken in de winkel / Werken in de supermarkt
 • Werken in de bediening
 • Werken in de bakkerij

SVA 2 (arbeidstoeleiding)

 • Werken in de keuken
 • Werken in de logistiek (orderpicker / ontvangst en opslag goederen)
 • Werken in de winkel / Werken in de supermarkt
 • Werken in de bediening
 • Werken in de bakkerij
 • Werken in de fastfood
 • Werken aan de receptie

Scholing

KPC Groep verzorgt trainingen voor de genoemde programma’s.

Leermateriaal

SVH heeft lesmaterialen ontwikkeld voor Bedieningsassistent (BAS) en Keukenassistent (KAS), informatie over Bas en Kas is te vinden op www.basenkas.nl. Op de site van SVH zijn nog meer lesmaterialen te vinden. Er is gratis digitaal lesmateriaal verkrijgbaar op http://passie.horeca.nl.

WerkPortfolio heeft lesmateriaal ontwikkeld voor PRO keuken en PRO Bediening; zowel een werkboek als praktijkkaarten. Meer informatie vindt u op https://www.werkportfolio.nl/brands/pro-keuken/ en  https://www.werkportfolio.nl/brands/pro-bediening/. 

OVD Educatieve Uitgeverij heeft de door KPC Groep uitgebrachte modules voor het praktijkonderwijs ‘Wat doe jij in de winkel’ (SVA1), ‘Aan ’t werk in de winkel’ (SVA2), ‘Werken in de logistiek’, ‘Werken aan de ontvangstbalie’ en ‘Beheren van het schoolmagazijn’ overgenomen. Deze zijn uitgegeven in de reeks Kiem. Kiem is gericht op de handel. De lesstof van Kiem sluit goed aan bij de praktijkexamens. Meer informatie vindt u op www.ovd.nl

Certificeringsboeken en examens

Het examen wordt afgenomen door het SVA-examenbureau.
Met ingang van het schooljaar 2017/2018 dienen docenten bij het aanvragen van en de voorbereiding op het examen gebruik te maken van het SVA-examenportal. Een certificeringsboek bevat informatie over: de opleiding, het certificeringsdossier, het examendossier en de proeve van vaardigheid. De nieuwe certificeringsboeken zijn te downloaden op het SVA-examenportal, hier zijn ook de proeve van vaardigheid te vinden. Het examen wordt uitgevoerd conform de richtlijnen uit het certificeringsboek.
Bekijk ook: Examens

Vragen?

Heb je inhoudelijke vragen over de programma’s van Economie en Handel? Neem dan contact op Fidan Özdemir, sectorcoördinator.
E-mail: f.ozdemir@kpcgroep.nl
Mobiel: 06 – 83 85 39 21