SVA en inburgering

Op het Koning Willem 1 College (KW1C) vindt momenteel een bijzondere pilot rondom SVA 2-examens plaats: ‘Talentontwikkeling voor nieuwkomers’. In de doelgroep tot 27 jaar constateren medewerkers van de afdeling Educatie van het KW1C dat voor sommige deelnemers de stap naar assisterende werkzaamheden in de arbeidsmarkt te groot is. Daarom hebben het KW1C en KPC Groep onderzocht of de arbeidsmarktgerichte programma’s van Scholing voor Arbeid (SVA) geschikt zijn om deelnemers naar arbeid toe te leiden (met gerichte taallessen). Het KW1C heeft als ROC jarenlange expertise als het gaat om het opleiden van deelnemers naar de beroepspraktijk. KPC Groep heeft jarenlange ervaring met het arbeidsmarktprogramma SVA voor arbeidstoeleiding voor leerlingen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Docenten van de afdeling Educatie van KW1C scholen de deelnemers in gerichte taalvaardigheid voor het vak dat zij gaan doen, KPC Groep ontwikkelt examenprogramma’s.

Naast dat deze deelnemers bezig zijn de taal te leren en een programma op school volgen, lopen zij één dag per week stage in een bedrijf of instelling. Op deze manier kunnen de deelnemers zo goed mogelijk uitstromen naar arbeid. Speciaal voor deze doelgroep zijn de lesmaterialen aangepast, zodat er aansluiting is bij hun beheersing van de taal.

Momenteel zijn er 10 cursisten die op verschillende plaatsen stage lopen. Eén cursist heeft inmiddels zijn SVA 2-certificaat ‘Werken in de metaal’ behaald. Een hele knappe prestatie! Examinator René Strijbosch beschreef hem als een ‘echt talentje’. En verder leren gaat hij zeker: de volgende stap is de Entree-opleiding richting de metaalbranche.