SVA2-examens en stage

Door de coronacrisis heeft een aantal leerlingen geen (volledige) stage kunnen lopen. Wat betekent dit voor het SVA2-examen? Heeft een leerling al wel stage heeft gelopen, maar kan het examen momenteel niet op de stageplaats afgenomen worden? In dat geval kan uitgeweken worden naar een andere locatie/school. Zo kan de leerling alsnog een SVA2-certificaat behalen. Als de leerling helemaal geen stage heeft kunnen lopen, dan kunnen we de leerling niet voor een SVA2-certificaat laten opgaan. In dit geval kan de leerling een SVA1-certificaat behalen. Twijfel je over een specifieke situatie op school? Neem dan gerust contact op met het examenbureau (sva@kpcgroep.nl, 085-2101584).

Ga je leerlingen aanmelden voor een SVA2-examen? Indien leerlingen binnen hetzelfde traject een ander stageadres hebben, is het niet nodig per leerling een examen aan te vragen. Op het moment dat je bij de examenaanvraag de leerlingen gaat selecteren, kun je per leerling het juiste stageadres selecteren. Door niet per leerling een nieuw examen aan te vragen, kunnen we examens beter bundelen. Alvast bedankt voor je medewerking!