Tips voor het inplannen van SVA-examens

SVA-examens plan je in via het SVA-examenportal met behulp van je persoonlijke inlogcode.

Plan tijdig
Examens worden ingepland op volgorde van binnenkomst. Weet u in welke periode u de leerlingen wil laten examineren? Vraag dan meteen het examen aan! Met name de maanden april, mei en juni zijn erg druk.

Handleiding
Onder de knop ’Instructies’ in het menu van het examenportal vindt u een handleiding, waarin u leest hoe u het portal gebruikt en op welke manier u de benodigde gegevens kunt aanleveren, aanvullen en aanpassen. Mocht u nog aanvullende vragen of hulp nodig hebben, neem dan contact op met het Examenbureau.

Niet iedere leerling apart aanvragen
Bij het aanvragen van een examen kunt u bij tabblad Leerlingen binnen één examenaanvraag meerdere leerlingen toevoegen. Voor SVA1 maximaal 8 leerlingen en voor SVA2 maximaal 4 leerlingen (per SVA2-leerling kunt u bij de examenaanvraag het juiste stagebedrijf selecteren).

Vul de proeven van vaardigheid op tijd en compleet in
Het examen kan alleen worden afgenomen als alle verplichte proeven van vaardigheid, het verplichte aantal keuzeproeven en het beoordelingsformulier gedrag volledig zijn ingevuld. Dit registreert u per leerling in het examenportal. Voor een ongestoorde afhandeling van het examen dient dit, voor alle leerlingen die aan het examen deelnemen, uiterlijk 2 weken voor de examendatum ingevuld te zijn.

Afmelden leerling
Wanneer een aangemelde leerling de vaardigheden nog onvoldoende beheerst, kunt u zijn/haar deelname aan het examen tot 2 weken, voorafgaand aan de examendatum, annuleren. In dat geval dient u deze leerling te verwijderen uit het examen via het examenportal.

Controleer de leerlinggegevens
De naam, geboortedatum en geboorteplaats worden op het certificaat vermeld. Controleer de juistheid en juiste schrijfwijze van deze gegevens en let daarbij op het juiste gebruik van hoofd- en kleine letters. Dit om teleurstelling bij de uitreiking van de certificaten te voorkomen.

Werken in de winkel of in de supermarkt
SVA kent een onderscheid tussen ’Werken in de winkel’ en ‘Werken in de winkel: supermarkt’. De proeven van vaardigheid tussen deze programma’s verschillen van elkaar. Kies bij het aanvragen van het examen voor de juiste variant.

Vragen
Heeft u nog vragen over het aanvragen van de examens of het gebruik van het portal? De medewerkers van het Examenbureau helpen u graag verder. Maak gebruik van het contactformulier https://scholingvoorarbeid.nl/contact of bel naar 085-2101584.