Aan de slag met SVA

Datum: in overleg (één dagdeel)
Prijs: € 750,00
Max. aantal deelnemers: 15
Locatie: op uw school

Deze training is bedoeld voor docenten / docentondersteuners die gaan starten met de certificeringstrajecten SVA 1 en SVA 2. De certificeringsboeken zijn opgesteld volgens de kwalificatiestructuur van het mbo. Tijdens deze bijeenkomst leert u werken met de proeven van vaardigheid en leggen we de manier van examineren uit. Een training waarin we docenten van de praktijkvakken tijdens een sessie van maximaal 3 uur bijscholen. Deze training vindt bij u op school plaats.

Doel

Na de training:

  • kent u het verschil tussen SVA 1 en SVA 2 en wat het belang is voor de leerling, het regionaal bedrijfsleven én de kwaliteit van de opleiding;
  • begrijpt u hoe de proeven van vaardigheid, de competenties ‘gedrag’ en de certificeringsboeken zijn opgebouwd;
  • weet u hoe u op school aan de slag kunt met het uitvoeren van SVA-trajecten;
  • weet u hoe u examens via het SVA-examenportal kunt aanvragen en kent u de examenprocedure;
  • heeft u inzicht gekregen in de wijze waarop tijdens het examen gekeken wordt naar de leerling en het beoordelen van de leerling en de verrichte opdrachten door de examinator;
  • Weet je hoe de examenprocedure in zijn werking gaat en welke eisen gesteld worden aan het examen;
  • Kent u de kracht en uitdaging van jullie opleidingsorganisatie als het gaat over certificering / arbeidstoeleiding

Neem contact op met sva@kpcgroep.nl voor meer informatie of het plannen van een training.