Docententraining Werken in de logistiek en schoolmagazijn

Data: eendaagse middag training op 7 februari 2019
Prijs: € 275,-
Locatie: Doetinchem
Max. aantal deelnemers: 20
De training wordt verzorgd door Gert Jan Schutten, Mieke Rademaker (docenten Praktijkonderwijs) en Mandy Ankersmit (KPC Groep)

Doelgroep

Deze vaktraining is voor docenten die op hun school willen starten met een opleidingsprogramma ‘Werken in de logistiek’  en ‘Werken in het schoolmagazijn’ en hun leerlingen willen opleiden voor het certificaat SVA2.

Doel

  • Docenten hebben algemene kennis van de achtergronden van SVA.
  • Docenten hebben kennis van de inhoud van de certificeringsboeken, lesmaterialen, het aanvragen van de examens en de gehele examenprocedure.
  • Docenten hebben handreikingen ontvangen om nader invulling te geven aan het opleidingsprogramma op de eigen school.

Inhoud

Bij de docententrainingen staan de vakspecifieke vaardigheden centraal. Tijdens de training leert u bijvoorbeeld:

  • Wat zijn de exameneisen?
  • Welke proeven van vaardigheden worden er getoetst?
  • Hoe zien de proeven van vaardigheden er praktisch uit?
  • Hoe vertaal je deze door naar de eigen lessen?
  • Welke methodes/materialen/middelen zou je hierbij in kunnen zetten?

Voorwaarden voor toetsing

Voor examinering in het SVA certificeringstraject is het voorwaarde dat de leerlingen zijn geschoold door een docent/assistent die kan werken met het programmaboek ‘Werken in de logistiek 2’ en weet van de richtlijnen voor certificering SVA.

Inschrijven