Open training Werken met certificeringsboeken

Datum: voorjaar 2020
Prijs: € 95,00
Max. aantal deelnemers: 20
Locatie: Helvoirt
De training wordt verzorgd door Tom Koot en Mandy Ankersmit van KPC Groep.

Doelgroep

De training is voor docenten die op hun school willen starten met het (vernieuwde) opleidingsprogramma voor het certificaat SVA1 en SVA2. De nieuwe certificeringsboeken zijn opgesteld volgens de kwalificatiestructuur van het mbo. Deze opzet is anders dan de opzet volgens de programmaboeken waarmee voorheen gewerkt werd binnen het VSO en PrO. In deze training leggen wij u de huidige manier van examinering uit en leert u werken met de proeven van vaardigheid. Tevens biedt de training de gelegenheid om ervaringen uit te wisselen met vakdocenten van andere scholen.

Doel

Na de certificeringsboektraining:

  • weet u welke eisen er worden gesteld aan de kwaliteit van examinering;
  • kent u het verschil tussen SVA1 en SVA2 en wat het belang is voor de leerling, het regionaal bedrijfsleven én de kwaliteit van de opleiding;
  • heeft u tevens een goed beeld van de opzet van certificeringsboeken, het aanvragen van de examens via het SVA-examenportal en de gehele examenprocedure;
  • heeft u inzicht gekregen in de wijze waarop tijdens het examen gekeken wordt naar de leerling en het beoordelen van de leerling en de verrichte opdrachten door de examinator;
  • heeft u met verschillende deelnemers uitgewisseld over de inzet van lesmaterialen.

Inhoud

In de training wordt ingegaan op de relatie onderwijs – arbeidsmarkt, in het bijzonder de wijze waarop de eisen die de arbeidsmarkt stelt aan jongeren zijn vertaald in werkprocessen. Deze werkprocessen vormen de basis voor het opleidingsprogramma en de certificering middels proeven van vaardigheid. Ook zal men geïnformeerd worden over de aanvraag van de examens en de gehele examenprocedure.

Voorwaarden voor het werken met de SVA-certificering

Voor examinering in het SVA-certificeringstraject is het voorwaarde dat de leerlingen zijn geschoold door een docent/assistent die kan werken volgens de richtlijnen van SVA certificeringsboeken. Daarnaast moet u beschikken over vakvaardigheden om het vak te geven en de examens af te laten nemen. Indien u twijfelt of er voldoende kennis aanwezig is om het certificeringstraject in te gaan, is het mogelijk een docententraining te volgen. Meer informatie daarover vindt u in de FAQ.

Inschrijven