Docententraining Werken in de plantenteelt – najaar 2021

Data: tweedaagse training najaar 2021
Prijs: € 595,-
Max. aantal deelnemers: 12
Locatie: Delft

Doel

De training beoogt bij medewerkers praktijkonderwijs of vso, basiskennis en basisvaardigheden aan te reiken, zodat de leerlingen op professionele wijze worden getraind en begeleid bij het werk. In het bijzonder gaat het om de beroepsvaardigheden die zijn ontwikkeld voor ‘Werken in de plantenteelt’ en ‘werken in de tomatenteelt’.

U leert:

 • de vaardigheden zelf uit te voeren;
 • goed gebruik van het juiste gereedschap te maken;
 • goede techniek en ergonomie;
 • de vaardigheden adequaat te instrueren bij de leerlingen (tips en trucs);
 • hoe je op verantwoorde wijze een proefexamen af kunt nemen om zo de leerlingen goed
  voor te bereiden op het examen;
 • te voldoen aan de eisen van het examen

Er is nadrukkelijk specifieke aandacht voor de uitstroom SVA1 met scholing en examen in school en voor de uitstroom SVA2 met scholing en examen in een productiebedrijf voor planten- en tomatenteelt.

Inhoud

In de training komen de meest kritische vaardigheden aan de orde uit de verschillende toetsblokken.  Deze toetsblokken zijn:

 • werken in de goede houding
 • transporteren
 • onderhouden materiaal en omgeving
 • voorbereiden planten
 • planten
 • planten met machines
 • plantgroei verzorgen en plantgroei begeleiden met hulpmateriaal
 • oogsten
 • verkoop klaarmaken
 • logistieke ondersteuning bij de verkoop

De eerste dag bespreken we de opleiding op een schoollocatie, de tweede dag bezoeken we de praktijk in bedrijven.

Voorwaarden voor toetsing

Voor examinering is het een voorwaarde dat de leerlingen zijn getraind door een door KPC Groep geschoolde docent/assistent. U ontvangt na afloop een certificaat. In het praktijkonderwijs en vso komen meer en meer medewerkers die afkomstig zijn vanuit de bedrijfstak zelf. Indien deze medewerker beschikt over aantoonbare kwalificaties kan voor de voorscholing vakkennis vrijstelling worden aangevraagd bij het SVA-secretariaat middels het indienen van een CV.

Inschrijven