Eigenaarschap in het speciaal onderwijs

Hoe ben je een coachende leraar?

Doelgroepen: docenten, intern begeleiders, teamleiders, schoolleiders
Onderwijssector: Praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs
Datum: In overleg te bepalen
Locatie: school
De training wordt verzorgd door Diane van der Voorn en Mandy Ankersmit

Doel

De term eigenaarschap is inmiddels een veelgehoorde uitspraak binnen het onderwijs. Van leerkrachten wordt meer en meer verwacht dat zij leerlingen stimuleren en coachen in hun eigen ontwikkeling. Dat de leerling eigenaar wordt over zijn/haar eigen leerproces. Gemotiveerde en betrokken leerlingen die nadenken over hun eigen leerproces en er verantwoordelijkheid voor nemen, dat is iets wat elke leraar wel wil.

Inhoud

In deze training gaan wij in op de visie van de school m.b.t. eigenaarschap en hoe je dat in de praktijk kan vormgeven. Als team ontdekken jullie hoe je kan bijdragen aan het bevorderen van eigenaarschap bij de leerlingen en wat werkt en wat niet werkt. Jullie ontdekken wat effectief leerkrachtgedrag is en wat nodig is om leerlingen te begeleiden bij eigenaarschap.

Aan de hand van de gegeven theorie gaan deelnemers zelf aan de slag met praktische opdrachten over het bevorderen van eigenaarschap. De theorie brengen we in relatie met de praktijk.

Werkwijze

Een interactieve training afgestemd op de behoefte en vraag van de school, waarbij theorie en praktische opdrachten elkaar afwisselen. Deelnemers gaan actief aan de slag met het geleerde in de eigen praktijk, stellen eigen leerdoelen en reflecteren op hun ontwikkeling. De docent ontvangt feedback o.a. d.m.v. de eigen leerdoelen en lesobservaties.

Opbrengsten

Na de training:

  • heeft het team een heldere visie op het inhoud geven aan de term eigenaarschap in de school, spreekt het dezelfde taal
  • heeft het team kennis van de kernbegrippen eigenaarschap, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid
  • heeft het team inzicht dat de rol van leraar verandert als je leerlingen meer eigenaarschap wil laten nemen
  • heeft de leraar inzicht in zijn sterke punten en uitdagingen bij zijn veranderende rol
  • heeft de leraar inzicht in het stimuleren van betrokkenheid en motivatie van leerling voor het leren

heeft het team praktische handvatten om mee aan de slag te gaan met de leerlingen (leerdoelen, formatief evalueren, feedback, werkvormen, kindgesprekken)

Meer informatie? Vul het contactformulier in en een adviseur neemt zo spoedig mogelijk contact op.