Curriculumontwerp: Van leerlijn tot certificaat

Vormgeven aan je curriculum

Doelgroepen: docenten, intern begeleiders, teamleiders, schoolleiders
Onderwijssector: Praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs
Datum: in overleg
Locatie: uw school
De training wordt verzorgd door Mandy Ankersmit en Fidan Özdemir.

Doel

Leerlijnen zijn een belangrijke pijler in het onderwijs. Ze bieden structuur en zorgen voor een uniforme werkwijze binnen de school. Vanuit leerlijnen kan de voortgang van leerlingen op een eenvoudige manier geregistreerd worden. Om leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op de arbeidsmarkt of naar vervolgonderwijs, zijn leerlijnen dan ook onmisbaar. Het maken van leerlijnen vraagt soms om een andere kijk op lessen: niet vanuit de methode kijken, maar kijken vanuit de eindtermen die nodig zijn. In deze training geven begeleiden we uw school om op een uniforme wijze leerlijnen op te stellen.

Inhoud

In deze training bepalen we met de school op welke manier uniforme leerlijnen opgesteld kunnen worden. Als team bepalen jullie de bronnen waarop de leerlijnen gebaseerd zijn en werken deze leerlijnen uit. Ook maken jullie een start met de vertaling naar een vakwerkplan.

Werkwijze

Een interactieve training afgestemd op de behoefte en vraag van de school, waarbij theorie en opdrachten elkaar afwisselen. Deelnemers gaan zelf actief aan de slag met het uitwerken van leerlijnen en het opstellen van beoordelingscriteria. Op de gemaakte leerlijnen ontvangen de deelnemers feedback.

Opbrengsten

Aan het einde van de training

  • Kent u het belang van leerlijnen
  • Weet u uit welke elementen leerlijnen zijn opgebouwd
  • Weet u op basis van welke bronnen een leerlijn tot stand kan komen
  • Heeft u een eigen leerlijnen gemaakt met uw vakgroep
  • Weet u op welke manier u kunt differentiëren binnen een leerlijn
  • Hebt u een opzet gemaakt voor beoordelingscriteria.

Meer informatie? Vul het contactformulier in en een adviseur neemt zo spoedig mogelijk contact op.