Verdiepingstraining borderonderhoud

Datum: 20 juni 2019 (9.00- 12.00 uur)
Prijs: 198,00
Locatie: De training kan zowel in Arnhem als op locatie gegeven worden. Bij locatie uitvoer zal in overleg de randvoorwaarden worden bepaald.
Max. aantal deelnemers: 12
De training wordt verzorgd door IPC Groene Ruimte

Doelgroep

Vakdocenten groen die hun eigen vakvaardigheden willen verdiepen en de SVA docenttrainingen gevolgd hebben.

Doel

De cursist kan borderonderhoud, met name handmatige onkruidbestrijding,  op een veilige en gezonde (ergonomische) manier uitvoeren.

Hij kan het belang van arbo-zorg omschrijven en gebruikt de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen.

Inhoud

In de groensector wordt bij het onderhouden van de border veel gebruik gemaakt van handgereedschappen zoals: schoffels, harken en vuilharken. Dit werk lijkt veelal simpel maar het werk is veelal fysiek zwaar. Bij deze training wordt veel ingegaan op het beperken van fysieke belasting  tijdens de werkzaamheden.

Werktechniek, ergonomie, veiligheid en efficiëntie zijn hierbij belangrijke aspecten en komen in alle onderwerp terug.  Het goed en regelmatig onderhouden van handgereedschappen  komen in een aanvullende training aanbod .

Kortom, deze training is een must voor diegene die praktische kennis en vaardigheden willen opdoen om borderonderhoud goed te kunnen uitvoeren.

Programma

  • Persoonlijke beschermingsmiddelen en arbo
  • Uitvoeren van eenvoudige werkzaamheden (werktechniek)
  • Werkroutine, efficiënt en ergonomisch werken

Resultaat

De deelnemer ontvangt na afloop een verklaring van deelname

Inschrijven