Verdiepingstraining grasonderhoud kleine machines, gebruik en onderhoud

Datum: 20 juni 2019 (13.00 – 16.00 uur)
Prijs: 198,00
Locatie: De training kan zowel in Arnhem als op locatie gegeven worden. Bij locatie uitvoer zal in overleg de randvoorwaarden worden bepaald.
Max. aantal deelnemers: 12
De training wordt verzorgd door Nol Bakker van IPC Groene Ruimte

Doelgroep

Vakdocenten groen die hun eigen vakvaardigheden willen verdiepen en de SVA docenttrainingen gevolgd hebben.

Doel

De cursist kan diverse mechanisch aangedreven machines die worden ingezet voor grasonderhoud (die kleinschalig gebruikt worden)  op een veilige, efficiënte manier gebruiken voor onderhoud van tuinen, recreatieterreinen en parken. Hij weet waar en hoe de diverse machines ( cirkel- / kooimaaier, kantensteekmachine, verticuteermachine), moeten worden ingezet. Hij kan eenvoudig machineonderhoud uitvoeren met behulp van een instructieboek. Hij kan het belang van arbo-zorg omschrijven en gebruikt de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen.

Inhoud

In de groensector wordt bij gazon-/grasonderhoud veel gebruik gemaakt van kleine maaimachines, verticuteermachines en  kantensteekmachines. Het werken ermee kan lawaai, trillingen, fysieke belasting  en schadelijke stoffen met zich mee brengen. Het veilig en verantwoord kunnen werken met deze machines staat in deze cursus daarom voorop. Uitvoerig wordt in de praktijk met de machines geoefend, waarbij werktechniek, ergonomie, veiligheid en efficiëntie belangrijke aspecten zijn.  Daarbij is goed en regelmatig onderhoud een eerste stap in veiligheid en gezondheid.

Kortom, deze training is een must voor diegene die praktische kennis en vaardigheden willen opdoen om veilig en efficiënt te kunnen werken met kleine machines voor grasonderhoud. Deze machines worden veel ingezet bij groenvoorzieners, gemeentes, begraafplaatsen en particulier tuinonderhoud.

Programma

  • Persoonlijke beschermingsmiddelen en arbo
  • Bouw en werking van motorisch aangedreven machines
  • Dagelijks onderhoud m.b.v. instructieboekje en veiligheidscontrole
  • Aftanken, startprocedure, bediening
  • Uitvoeren van eenvoudige werkzaamheden (werktechniek)
  • Werkrouting, efficient en ergonomisch werken
  • Afstellen maaihoogte in relatie met grassoort, doel van het gras

Resultaat

De deelnemer ontvangt na afloop een verklaring van deelname

Inschrijven