Verdiepingstraining het knippen van een heg

Datum: 26 juni 2019
Prijs: 298,00
Locatie: De training kan zowel in Arnhem als op locatie gegeven worden. Bij locatie uitvoer zal in overleg de randvoorwaarden worden bepaald.
Max. aantal deelnemers: 10
De training wordt verzorgd door Nol Bakker van IPC Groene Ruimte

Doelgroep

Vakdocenten groen die hun eigen vakvaardigheden willen verdiepen en de SVA docenttrainingen gevolgd hebben.

Doel

 • De cursist kan diverse mechanisch aangedreven heggenscharen op een veilige, efficiënte manier gebruiken.
 • De cursist weet waar en hoe de diverse heggenscharen moeten worden ingezet.
 • De cursist kan eenvoudig machineonderhoud uitvoeren met behulp van een instructieboek.
 • De cursist kan het belang van ARBO zorg omschrijven en gebruikt de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • De cursist kan een haag op de juiste wijze knippen (kwaliteitsbeeld) met inachtneming van de plantensoort, standplaats en doelstelling.
 • De cursist houdt rekening met de diverse wetgeving zoals de flora- en faunawet

Inhoud

In de groensector wordt veel gebruik gemaakt van diverse soorten heggenscharen. Het werken ermee kan lawaai, trillingen, fysieke belasting  en schadelijke stoffen met zich mee brengen. Het veilig en verantwoord kunnen werken met deze machines staat in deze cursus daarom voorop. Uitvoerig wordt in de praktijk met de machines geoefend, waarbij werktechniek, ergonomie, veiligheid en efficiëntie belangrijke aspecten zijn.  Daarbij is goed en regelmatig onderhoud een eerste stap in veiligheid en gezondheid.

In de training wordt ook aandacht geschonken aan de verschillen in motoraandrijving. Uitvoerig wordt ingegaan op de voor- en nadelen van motor-, elektrisch- en accu aangedreven machines.

Kortom, een cursus voor diegene die praktische kennis en vaardigheden willen opdoen voor het veilig en efficiënt werken met diverse types heggenscharen.

Programma

 • Persoonlijke beschermingsmiddelen en arbo
 • Eigen- en omgevingsveiligheid
 • Bouw en werking van motor-, elektrisch of accu aangedreven machines
 • Dagelijks onderhoud m.b.v. instructieboekje en veiligheidscontrole
 • Aftanken, startprocedure, bediening
 • Uitvoeren van werkzaamheden, voorbereidings- en uitvoeringsfase (werktechniek)
 • Ergonomische werkwerkwijze
 • Efficente werk methode
 • Routing langs de haag, kwaliteit van het werk

Resultaat

De deelnemer ontvangt na afloop een verklaring van deelname

Inschrijven