Docententraining Werken in de keuken

Data: 21, 28 maart en 4 april 2023
Prijs: € 850,00
Max. aantal deelnemers: 12
Locatie: Lelystad

Het betreft een basistraining ten behoeve van het leerling-certificaat “Werken in de keuken”.

Doel

De training beoogt bij medewerkers praktijkonderwijs of vso, basiskennis en basisvaardigheden aan te reiken, zodat de leerlingen op professionele wijze worden getraind en begeleid bij het werk.

 • Docenten hebben kennis van de noodzakelijk theorie en beheersen de noodzakelijk
  technieken m.b.t. werken in de keuken.
 • Docenten hebben algemene kennis van de achtergronden van SVA.
 • Docenten hebben kennis van de inhoud van de certificeringsboeken, lesmaterialen, het
  aanvragen van de examens en de gehele examenprocedure.

Inhoud

 • Achtergrond SVA
 • De opleiding binnen de eigen school en het draaiboek voor het examen
 • De keukenwerkzaamheden die in het programma aan de orde komen:
  –  schoonmaken en wassen
  –  snipperen en snijden
  –  eenvoudige bereidingstechnieken
  –  schoonmaken van gebruikte materialen en werkplek.
 • Er is aandacht voor de HACCP en de begeleiding van de leerlingen bij het uitvoeren van
  keukenwerkzaamheden.

Voorwaarden voor toetsing

Voor examinering is het een voorwaarde dat de leerlingen zijn getraind door een door KPC Groep geschoolde docent/assistent. U ontvangt na afloop een certificaat. In het praktijkonderwijs en vso komen meer en meer medewerkers die afkomstig zijn vanuit de bedrijfstak zelf. Indien deze medewerker beschikt over aantoonbare kwalificaties (afgegeven door SVH) kan voor de voorscholing vrijstelling worden aangevraagd bij het SVA-secretariaat.

Inschrijven