Waarom ’t Kraaienest koos voor SVA

“Leerlingen uitdagen en eruit halen wat erin zit.”  ’t Kraaienest in Nootdorp kwam uit bij SVA.

Gijs van Dongen is op ’t Kraaienest, (V)SO-school voor zeer moeilijk lerenden, coördinator arbeidstoeleiding. “Onze leerlingen leren door te doen”. SVA past heel goed bij onze doelgroep. Als je de theorie en praktijk ineenpakt, dan wordt het behapbaar voor ze. Dat is precies wat de methodiek van SVA doet.  Medewerkersvaardigheden en vakinhoudelijke vaardigheden komen mooi samen en zo raken de leerlingen thuis in de werkprocessen. Samen met collega’s Cindy van der Stap en Renate in ’t Veen zijn we gestart met SVA.”

Keuzes maken

Vorig jaar startte ’t Kraaienest op de VSO-afdeling met twee programma’s van SVA1: Werken in de keuken en Werken in de schoonmaak (microvezel). Gijs: “We zijn een kleine school en moeten daarom ook keuzes maken. Daarom zijn we ook gestart met twee SVA-trajecten waar we ook mogelijkheden zien voor uitstroom naar beschut werk of naar baanafspraak. Met een schuin oog kijken we ook naar SVA-trajecten Groen. Ook in die richting liggen er in onze omgeving mogelijkheden bij bedrijven en organisaties.”

Zoeken naar balans

’t Kraaienest mag dan met 135 leerlingen (ca. 70 in het VSO-deel) een relatief kleine school zijn, de ambities zijn er niet minder om. Gijs: “We willen onze leerlingen uitdagen en eruit halen wat erin zit. Dat betekent voortdurend de balans zoeken tussen rekening houden met hun beperkingen en anderzijds kijken waar het ontwikkelperspectief zit voor de leerling.”

Examens op 24 juni

In april hebben 4 leerlingen het examen medewerker in de keuken met succes afgerond. Gijs blikt tevreden terug. “De examinator was onder de indruk van hun kennis en vaardigheden. Voor ons als school ook een kroon op onze inspanningen.” In de toekomst wil ’t Kraaienest mogelijk ook aan de slag met SVA2-trajecten. “We denken erover na, maar doen het stapje voor stapje.”  Op 24 juni vindt nog het SVA1-examen Werken in de schoonmaak nog plaats. Examinator is Jan Lommers. “Jan maakt echt tijd voor de leerling, zo weten we uit eerdere contacten. Leerlingen worden op hun gemak gesteld en er is tijd voor een gesprek. Dat is heel prettig. De manier van examineren is volledig gericht op de praktijk.”

Van betekenis zijn

Vóór zijn komst naar ’t Kraaienest werkte Gijs reeds jarenlang in het ZML-onderwijs in Den Haag. Mooi detail: in die periode leerde Gijs Theo Winnubst kennen, de man die aan de basis stond van SVA en maakte hij kennis met de SVA-programma’s. “ZML past bij mij. Ik doe dit werk al 23 jaar. In de overgang van school naar werk wil ik voor deze leerlingen van betekenis zijn. En als de diploma’s worden uitgereikt, ja dan heb ook ik een blij gevoel. Dan denk ik: we hebben dit als team samen met de leerlingen weer mooi gedaan.”