Werken in de bakkerij: nieuwkomer in het SVA-aanbod op Orion College Noord

Jack de Jong werkt als vakdocent horeca op Orion College Noord, één van de vso-scholen van Stichting Orion in Amsterdam. Het afgelopen schooljaar was niet makkelijk vanwege de coronacrisis. Maar het resultaat voor ‘zijn’ leerlingen mag klinkend genoemd worden.

De mondhoeken konden omhoog na het behalen van de SVA1 certificaten Werken in de keuken  (7 leerlingen geslaagd) en Werken in de bakkerij (4 leerlingen geslaagd). SVA-examinator was René Lauritsen (rechts op de foto). Verder mag niet onvermeld blijven dat 5 leerlingen van Jack de Jong het diploma SVH Keukenassistent verwierven.

Werken in de bakkerij is nieuw in het SVA-certificeringsaanbod van Orion College Noord, zo vertelt Jack. Hoewel het parcours het afgelopen schooljaar door de coronamaatregelen allesbehalve makkelijk was (tijdelijke schoolsluiting, lesgeven in halve groepen), viel uiteindelijk alles goed in plooi. “Ja! Wij hebben het gehaald”. Zo luidde de enthousiaste kopregel van de felicitatie-advertentie die onlangs verscheen in dagblad Het Parool en waarmee schoolbestuur Orion alle leerlingen complimenteerde met de behaalde diploma’s en certificeringen in het afgelopen schooljaar.

Lesprogramma’s ontwikkelen

Hoewel er ook op persoonlijk vlak voor Jack “de nodige hobbels op de weg waren“- hij werd zelf getroffen door corona en zijn herstel vergde enkele weken – zag hij niettemin kans een nieuw lesprogramma te ontwikkelen voor het SVA-certificaat Werken in de bakkerij. Jack: “De uitstroommogelijkheden op onze school zijn arbeid en MBO (niveau 1 en 2), beschut werk en dagbesteding. SVA past heel goed daarbij en sluit aan bij onze doelgroep. Voor mij als docent biedt SVA houvast om de proeven van vaardigheid te verwerken in de lessen die ik ontworpen heb voor Werken in de bakkerij.  Waarom juist dit certificaat? Voor sommige van onze leerlingen is een bakkerij een prima werkplek. Het is ook minder hectisch dan het werken in een horecakeuken. Een bakkerij is overzichtelijker en werkzaamheden zijn meer planbaar dan in een horecakeuken” Vier leerlingen van Jack konden onlangs het SVA1 certificaat bijschrijven in hun portfolio. In het komend schooljaar gaat Jack het lesprogramma ontwerpen voor SVA2 werken in de bakkerij, zo kondigt hij enthousiast aan.  

 

Pedagogiek op de ‘judo-manier’

Van huis uit is Jack kok. Zijn vak- en branchekennis komt hem uitermate goed van pas bij het opleiden van leerlingen. Maar om zijn leerlingen echt tot bloei te brengen is naast inhoudelijk vakmanschap veel pedagogische tact nodig, vertelt Jack. De leerlingen hebben complexe ondersteuningsvragen vanwege ingrijpende ervaringen in hun leven. Orion College Noord wil een veilige basis zijn waarin leerlingen zoveel mogelijk tot leren en ontwikkelen komen. Het team werkt vanuit het gedachtegoed van Traumasensitief Onderwijs (TSO). Jack: “De manier waarop ik pedagogisch met leerlingen omga, is figuurlijk gezien geen ‘karate’. Ik doe het veel meer op de ‘judo’-manier. Meebewegen en altijd respect blijven houden. De jongeren hier willen niet altijd de les gelezen worden. Het zijn ook pubers natuurlijk die in misschien wel de moeilijkste tijd van hun leven zitten. Het is mijn taak om de deur voor hen altijd open te houden en hen te helpen om de prestaties te leveren waarmee ze verder kunnen komen in hun leven en op de arbeidsmarkt. In die zin moet je je ook mild kunnen opstellen. Ik ben niet zo van top-down maar houd wél van duidelijkheid. Als docent heb je een plan en wil je de goede dingen met de leerling. In mijn lessen wil ik de leerlingen zoveel mogelijk eigenaar maken van hun eigen leerproces. Het is geweldig om te zien dat leerlingen uit eigen motivatie leren, op hun eigen ontwikkeling reflecteren en zelfredzaam worden.”

Betekenisvol

Dat Jack zijn werk als zeer betekenisvol ervaart, komt overduidelijk naar voren in zijn verhaal.  “Eerder in mijn loopbaan werkte ik in de restaurantwereld. Ik wilde een andere invulling gaan geven aan mijn werk en leven. Daarom werd ik stagebegeleider in een buurtcentrum en zo kwam ik in contact met deze doelgroep. Op een gegeven moment kreeg ik de kans om het onderwijs in te gaan en kon ik hier op school aan de slag. Ik dacht meteen: ‘dat is wat ik eigenlijk wil. Gaan werken voor en met deze jongeren’.”

In de juistheid van deze keuze wordt Jack regelmatig bevestigd, zo vertelt hij. “Laatst ook na de SVA-examens. Een leerlinge die zowel het certificaat voor Werken in de keuken als voor Werken in de bakkerij had gehaald kwam naar me toe. Ze was zó intens blij. Ze vertelde me: ‘U bent altijd in me blijven geloven. U hebt me de kans gegeven en bent eigenlijk de enige die me echt begrijpt. Zo mooi om dat te horen! Dát is waarom ik hier zo graag werk.”