Werkend leren met SVA op It Twalûk in Leeuwarden

‘Je leert wat je kan’. Dat is de veelzeggende slogan van It Twalûk, een VSO-school in Leeuwarden voor voormalig cluster 3 onderwijs (onderdeel van SO Fryslân). Vertrekpunt voor het onderwijs is dat iedere leerling leert vanuit zijn of haar eigen mogelijkheden. Daarbij maakt It Twalûk gebruik van de programma’s van SVA. Intern begeleider Antsje Woudstra geeft een inkijkje.

“Een deel van onze leerlingen stroomt uit naar dagbesteding, sommigen naar een beschutte werkplek en een enkeling naar een reguliere arbeidssetting. De programma’s van SVA leggen een mooie basis onder onze praktijklessen. We maken vooral gebruik van SVA-1 en hebben hier op school allerlei praktijklokalen en faciliteiten voor leerlingen om hun vaardigheden te ontwikkelen binnen de lessen en de interne stages. Tot en met een professionele keuken met spoelapparatuur. We hebben alles in huis voor de voorbereiding op de externe stage en uitstroom.”

“Soms vergeet je wel eens wat voor waarde je in handen hebt als iets goed draait. Voor zowel de leerling als de leraar is SVA zeer waardevol. SVA biedt mogelijkheden voor onze doelgroep om vaardigheden aan te leren en zorgt voor een sterk aanbod in de praktijklessen. En de certificaten hebben civiele waarde. Dat maakt het voor onze leerlingen en onze ketenpartners extra betekenisvol. Ze hebben iets in handen wat in de buitenwereld meetelt.”

“It Twalûk is altijd vooruitstrevend geweest op het vlak van certificeringen. Jarenlang zijn we hier bezig geweest om SVA goed neer te zetten en leerlingen te laten profiteren van het aanbod aan SVA-opleidingen. Dat willen we vasthouden. Vanaf dit moment gaan SVA-examens plaatsvinden voor Werken in de keuken, in de schoonmaak, in de winkel en voor werken in het groen. Onze leerlingen staan nu al te trappelen. Misschien gaat straks niet iedereen het certificaat halen, maar we willen onze leerlingen in ieder geval wel de kans bieden.”

.

“Ik werk hier nu een jaar of acht. Voordat ik hier kwam, draaide SVA al als een trein. Mijn rol is dit ‘pareltje’ ook zo te houden. Ook op momenten dat er personele wisselingen zijn. Belangrijk is dat nieuwe mensen goed geschoold zijn in SVA en het door kunnen vertalen in hun lessen. Vanuit mijn rol probeer ik dit zo goed mogelijk te faciliteren.”

 

Op de foto:

Proficiat! Deborah en Femke behaalden het SVA-certificaat werken in de winkel. Stagebedrijf: JUMBO Kooistra Leeuwarden Docent: Janneke Runia.