GSG Het Segment: leren door doen

In de reeks ‘Scholen in de schijnwerper’ dit keer GSG Het Segment uit Gouda. Deze school voor praktijkonderwijs telt momenteel 364 leerlingen, 68 teamleden (plus 5 externen) en 26 vrijwilligers. In gesprek met directeur Arian Koops en Birgit Groothuis, coördinator brancheopleidingen.

GSG Het Segment kreeg in januari het predicaat van excellente school uitgereikt uit handen van minister Arie Slob. Dit met name vanwege de manier van begeleiding van leerlingen, óók richting de arbeidsmarkt. De ambitie van de school is leerlingen een zo goed mogelijke voorbereiding op volwaardige participatie in de maatschappij te bieden.

Arbeidstoeleiding

Arian: “We werken hier met een intensieve vorm van arbeidstoeleiding. Deze start in het eerste leerjaar. Het curriculum in de schooljaren voorafgaand aan de bovenbouw is afgestemd op de inhoud van de brancheopleidingen. Binnen onze school hebben we de SVA-trajecten in lijn gezet. We starten met SVA 1-trajecten in de klassen 3 om in klas 4 of 5 met SVA 2-trajecten te vervolgen. In de laatste jaren werken we met praktijkverklaringen in de stage. Deze zijn gekoppeld aan de kwalificatiedossiers van het MBO.”
De school beschikt over een eigen stagebureau met professionele stagebegeleiders en jobcoaches waar men leerlingen matcht met een bedrijf. Stagebedrijven worden door GSG Het Segment benaderd als gelijkwaardige partners. Al meer dan 15 jaar reikt GSG Het Segment jaarlijks aan haar schoolverlaters een schooldiploma uit, gekoppeld aan een portfolio. In dit portfolio zitten bewijzen van o.a. behaalde branchecertificaten en praktijkverklaringen en prestaties van leerlingen die gedurende de schoolperiode zijn behaald.

Brancheopleidingen

Wat in het oog springt op GSG Het Segment is onder meer het zeer brede aanbod van circa 70 brancheopleidingen. Birgit: “We bieden onze leerlingen individueel maatwerk in een scholingsproces. Gaandeweg wordt de opleidingsroute naar de arbeidssector steeds duidelijker. Communicatie met leerlingen en ouders is essentieel in alles wat we hier doen, onder meer door het gezamenlijk bespreken en het periodiek bijstellen van het individueel ontwikkelingsplan.” 

Avondschool

Ontwikkelingen die illustreren dat GSG Het Segment volop aan de weg timmert, zijn – naast het aanstellen van een coördinator brancheopleidingen – de invoering van een Avondschool voor oud-leerlingen. Deze oud-leerlingen kunnen gratis 3 weken lang 1 avond per week een workshop volgen waarbij ze kunnen kiezen uit een divers aanbod. Voorbeelden van workshops zijn: ‘Hulp bij het omgaan met geld’, ‘Spreken van de Engelse taal’ en ‘Maken van een cv om te kunnen solliciteren’.

Maatwerk

GSG Het Segment biedt zoals eerder vermeld een breed scala aan brancheopleidingen. Wat zijn voor de school leidende principes bij het ontwikkelen en uitbreiden van het aanbod? Birgit: “Om de kansen voor onze leerlingen op de arbeidsmarkt te vergroten, hebben we toenadering gezocht met brancheorganisaties en hun opleidingen. Gefaseerd hebben we brancheopleidingen ingevoerd per sector.” Arian vult aan: “Birgit onderhoudt als coördinator brancheopleidingen de contacten en voert overleg met vakdocenten en directie om te komen tot een optimaal aanbod voor onze leerlingen. Hierin betrachten we zoveel mogelijk maatwerk! Als er wensen zijn, dan proberen we deze te honoreren!”

Bekijk hier de video n.a.v. de uitreiking van predicaat Excellente school