Nieuws

Wilt u op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen en het actuele aanbod van SVA, meldt u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Update: Coronavirus en SVA-examens

Nieuwe verregaande maatregelen zijn door de overheid genomen om de uitbraak van het coronavirus in te dammen. Vanuit SVA zetten we ons in om binnen de mogelijkheden en met oog voor de veiligheid voor alle betrokkenen zo goed mogelijk te anticiperen op de situatie.

Lees meer

Belangrijk nieuws: Coronavirus en SVA-examens

Zondag 15 maart zijn nieuwe ingrijpende maatregelen genomen om de uitbraak van het coronavirus in te dammen. Deze maatregelen raken ook de scholen en daarmee de planning en uitvoering van de SVA1 en SVA2 examens.

Lees meer

Geslaagde eerste bijeenkomst ‘Techniek in het PrO/vso’

Op woensdag 4 maart. jl. vond een startbijeenkomst plaats van het consortium beroepsonderwijs bij het TAC in Waalwijk, gericht op technische praktijkvakken in het PrO en vso. Een geslaagde bijeenkomst die vraagt om meer.

Lees meer

Nieuw: informatie voor stagebedrijven

Gaat een leerling stagelopen voor SVA 2 bij een nieuw stagebedrijf? Wil een stagebedrijf meer informatie over SVA-trajecten en de examinering hiervan? Wilt u een stagebedrijf de juiste informatie kunnen geven? Voor deze, en andere vragen, is er nu een FAQ voor bedrijven beschikbaar.

Lees meer

Ook zorgorganisatie kiest voor SVA

Naast scholen voor PrO en vso ontdekken ook andere organisaties de betekenis van SVA in het kader van arbeidsoriëntatie en -toeleiding. Een voorbeeld hiervan is Philadelphia. In de afgelopen periode heeft een aantal cliënten uit de regio Noord Nederland examen gedaan in verschillende SVA1- en SVA2-trajecten en een certificaat behaald.

Lees meer

Kick-off kenniskring: techniek in de praktijk

Het Consortium Beroepsonderwijs / Platform vmbo Techniek nodigt alle technische docenten, TOA’s, praktijkinstructeurs, coördinatoren en teamleiders van PRO – VSO scholen uit om tijdens een interactief programma te praten over samenwerking, elkaar te inspireren en praktijkvoorbeelden uit te wisselen.

Lees meer

Geslaagde inspiratiemiddag over arbeidstoeleiding

Op woensdag 27 november jl. vond bij Curio Praktijkschool in Breda de inspiratiemiddag 'Werken aan arbeidstoeleiding' plaats. Het merendeel van de reacties maakt duidelijk dat het een inspirerende en interessante bijeenkomst was.

Lees meer

Veilig werken kun je leren

Tijdens de inspiratiemiddag ‘werken aan arbeidstoeleiding’ op woensdag 27 november is ‘veilig werken kun je leren’ één van de thema’s waarover een inspiratiesessie verzorgd zal worden. Deze inspiratiesessie wordt verzorgd door Luuk Oosting, projectmanager Start Werk & Blijf Veilig.

Lees meer

‘Bazen Verbazen’ door middel van cultuureducatie

Tijdens de inspiratiemiddag ‘werken aan arbeidstoeleiding’ op woensdag 27 november is ‘Bazen Verbazen door middel van cultuureducatie’ één van de thema’s waarover een workshop verzorgd zal worden. Hier lees je meer over het project 'Bazen Verbazen'.

Lees meer

Werken aan arbeidstoeleiding: leren door collega-scholen

Arbeidstoeleiding: een thema dat een hoge prioriteit heeft in het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs. Lees hier alles over deze middag.

Lees meer