Voor bedrijven

Wat is SVA?

SVA staat voor Scholing voor Arbeid en biedt trajecten aan voor jongeren uit het PrO/vso. Doel: perspectief creëren voor  jongeren op een volwaardige arbeidsplaats. SVA denkt in mogelijkheden en talenten en biedt certificeringstrajecten. Deze  zijn vooral op praktische vakvaardigheden en werknemersvaardigheden gericht. Het traject wordt afgesloten met een examen op school (SVA1) of op de stageplaats (SVA2). De jongere ontvangt een certificaat met alle behaalde werkzaamheden en kan zo met zelfvertrouwen de stap zetten richting de arbeidsmarkt.

Welke opdrachten gaat de leerling uitvoeren?

Een SVA-traject bestaat uit een aantal verplichte proeven van vaardigheid en bij sommige trajecten uit enkele keuze proeven van vaardigheid. Het is de bedoeling dat de leerling de proeven (zoveel mogelijk) op de stageplaats kan uitvoeren. De school beschikt over deze proeven van vaardigheid en kan specifieke werkzaamheden in overleg afstemmen.

Wat betekent SVA voor mijn bedrijf?

Een jongere die een SVA2-traject volgt, gaat stagelopen. Deze stage duurt minimaal 30 dagen. In de praktijk blijkt dat een leerling gedurende een jaar meestal 1 tot 3 dagen per week stage loopt, afhankelijk van de school en het leerjaar. De jongere wordt tijdens zijn/haar stage begeleid door een docent/stagebegeleider vanuit school en door een stagebegeleider van het stagebedrijf. Het SVA2-examen vindt op de stageplaats plaats.

Wat is mijn rol als stagebegeleider vanuit het bedrijf?

Gedurende de stageperiode zal er regelmatig contact plaatsvinden met de school over de voortgang van de leerling. De begeleiding heeft betrekking op zowel vakvaardigheden als werknemersvaardigheden. Dit zal worden afgestemd met de school. Ook is de stagebegeleider tijdens het examen aanwezig.

De docent van school is verantwoordelijk voor het aanvragen van het examen.

Waar moet ik als bedrijf aan voldoen om leerlingen te begeleiden?

Een stagebedrijf hoeft bij SVA niet een door S-BB erkend leerbedrijf te zijn. Wel is een belangrijke voorwaarde dat de leerling adequate stagebegeleiding krijgt en dat de proeven van vaardigheid op het stagebedrijf uitgevoerd kunnen worden.

Ook de leermeester hoeft niet erkend te zijn

Hoe gaat het examen in zijn werk?

Een SVA2-examen duurt ongeveer 1,5 uur. De examinator komt naar het stageadres toe. Hij/zij zal eerst enkele vragen over de leerling aan de docent/stagebegeleider stellen en kennismaken met de leerling. Vervolgens voert de leerling enkele opdrachten uit die aan bod zijn gekomen tijdens de stage. Dit worden ook wel ‘proeven van vaardigheid’ genoemd. Tussendoor of na afloop zal de examinator enkele vragen aan de leerling stellen. Na afloop bepaalt de examinator (in overleg met de docent/stagebegeleider) of de leerling geslaagd is. De leerling ontvangt dan een certificaat waarop ook de handtekening van de stagebegeleider staat.

Wat is de betekenis van het SVA-certificaat?

Een SVA-traject is gebaseerd op de landelijk bekende mbo-kwalificatiestructuur. Alle werkzaamheden die jongeren bij SVA leren, zijn afgeleid uit de vaardigheden die binnen het mbo aan bod komen in de entree-opleiding en in sommige gevallen een niveau 2 opleiding. Op het SVA-certificaat staat een verwijzing naar het bijbehorende mbo-kwalificatiedossier en de bijbehorende werkprocessen. Ook staan alle behaalde proeven van vaardigheid op het certificaat. Een leerling hoeft geen theorie-examen te doen; het SVA-examen is praktisch van aard.

Door wie wordt het examen afgenomen?

Het examen wordt afgenomen door een SVA-examinator. Examinatoren hebben kennis van de doelgroep en kennis van het beroepenveld waarin zij examineren.

Waar/wanneer wordt het certificaat uitgereikt?

In de meeste gevallen wordt het certificaat meteen na het examen uitgereikt als de leerling geslaagd is. De handtekening van de stagebegeleider komt op het certificaat te staan. De uitreiking kan ter plekke plaatsvinden. Verschillende scholen kiezen er echter voor de certificaten te overhandigen op een (feestelijke) diploma-uitreiking.