Docententraining Werken in het schildersbedrijf

Data: 6, 7 en 28 oktober 2020
Prijs: € 850,–
Max. aantal deelnemers: 18
Locatie: Schilder^sCOOL Geldermalsen
Trainer: Hans Hoogwerf en Tom Koot (KPC Groep)

Doelgroep

De training is voor docenten die op hun school willen starten met een opleidingsprogramma ‘Werken in het schildersbedrijf’ en hun leerlingen willen opleiden voor het certificaat SVA1 en SVA2 met het nieuwe programma ‘Werken in het schildersbedrijf’.

Doel

De training beoogt bij medewerkers praktijkonderwijs en vso, basiskennis en basisvaardigheden aan te reiken, zodat de leerlingen op professionele wijze worden getraind en begeleid bij het werk. De training is praktisch van aard.

  • Na de docenttraining weet u welke eisen gesteld kunnen worden aan de kwaliteit van uw opleiding.
  • Wat hierin de functie is van SVA1 en SVA2 en wat het belang is voor de leerling.
  • U heeft tevens een goed beeld van het certificeringsboek ‘Werken in het schildersbedrijf’, het aanvragen van de examens via de SVA-examenportal en de digitale examenprocedure (KPC Groep).
  • U heeft ook inzicht gekregen in de wijze waarop tijdens het examen gekeken wordt naar de leerling en het beoordelen van de leerling en de verrichte opdrachten door de examinator.
  • U bent geïnformeerd over het gebruik van bestaande lesmaterialen.

Inhoud

Programma

  • Introductie
  • Schilderwerk: voorbereiding, aanbrengen, verfsystemen/verfsoorten, arbo- en milieu-eisen.
  • Behangwerk: voorbereiding, aanbrengen behang/weefsel, arbo- en milieu-eisen.
  • Glas: voorbereiding, snijden, voorbereiden sponning, plaatsen, arbo- en milieu-eisen.
  • Een aanzet tot veilig werken op hoogte en herstel van houtschade.

De nadruk zal steeds liggen op het oefenen van de vaardigheden die nodig zijn om een goede instructie te kunnen geven.

Voorwaarden voor toetsing

Voor examinering is het een voorwaarde dat de leerlingen zijn getraind door een door KPC Groep geschoolde docent/assistent. U ontvangt na afloop een certificaat. In het praktijkonderwijs en vso komen meer en meer medewerkers die afkomstig zijn vanuit de bedrijfstak zelf. Indien deze medewerker beschikt over aantoonbare kwalificaties kan voor de voorscholing vrijstelling worden aangevraagd bij het SVA-secretariaat middels het indienen van een CV.

Inschrijven